Klachtenregeling

Bij deze commissie kunnen studenten terecht met klachten waarvoor binnen de hogeschool (nog) geen formele bezwaar-, beroeps- of klachtenprocedure bestaat. De commissie heeft een ombudsfunctie en bestaat uit drie personen: een student, een gedelegeerde van de directie en de studentendecaan. Studenten kunnen hier terecht met klachten die betrekking hebben op het onderwijs, maar ook op beslissingen en handelingen van personen in dienst van de opleiding, een medestudent of een orgaan van de Academie voor Theater en Dans. Uitgangspunt is dat de student er eerst met de betreffende persoon probeert uit te komen. Daarbij kan externe hulp of bemiddeling ingeschakeld worden. Na een eventuele indiening van een klacht (schriftelijk en met vermelding van volledige naam) wordt de indiener en de betreffende persoon gehoord door de commissie. Deze doet binnen drie weken schriftelijk uitspraak. Een kopie hiervan wordt samen met de schriftelijke klacht verzonden naar het College van Bestuur.

Contact:    Timon Hagen, decaan van de Academie voor Theater en Dans tel. 020 527 7637, timon.hagen@ahk.nl

Wanneer je klachten hebt over het toetsen en beoordelen kun je deze indienen bij de examencommissie.contact: Liesbeth Koot, secretaris examencommissie liesbeth.koot@ahk.nl

Delen