docenten / gastdocenten

 

De leiding van de opleiding ligt in handen van de artistiek leider (Eddy Westerbeek). Hij is verantwoordelijk voor het dagelijkse, artistieke, onderwijskundige en zakelijke beleid en de interne en externe contacten.
De dagelijkse leiding bestaat uit:

  • artistiek leider: Eddy Westerbeek
  • stafdocenten: Anke Nust, Niko Bovenberg
  • planning en roostering: Maartje van der Heide
  • secretariaat: Jolien Scholte, Charlotte Keizer               
  • onderwijsondersteuning: Jerry van der Kooi

Overlegorganen

  • stafoverlegartistiek leider, stafdocent, studiebegeleiding, hoofddocenten curriculumcommissiestafdocent, hoofddocenten en gastdocenten
  • vakgroepoverleg(met hoofddocenten) lichtontwerp, geluidsontwerp, technische productie en video- ontwerp
  • commissie van examinatoren artistiek leider (voorzitter) en (gast)docenten betrokken bij het afnemen van beoordelingen, evaluaties en/of examens
  • studievoortgangoverlegjaargroepgesprekken met artistiek leider en/of stafdocent mentoraat gesprekken in kleine groepjes of individueel over persoonlijke en professionele ontwikkeling student met mentor.

 

Delen