De eerste twee en half jaar van de opleiding is een periode van verplichte vakken en trainingen, die gezamenlijk de grondslag leggen voor vakvaardigheid, vakkennis en het vakinzicht.
In het eerste jaar zijn alle trainingen, vakken en projecten verplicht.
Vanaf het tweede jaar worden er naast de verplichte trainingen en lessen tweemaal per jaar projecten aangeboden voor alle hogerejaars studenten. Voor deze projecten worden gerenommeerde theatermakers, regisseurs, choreografen, beeldend kunstenaars en videokunstenaars uitgenodigd. Daarnaast hebben de hogerejaars ook de mogelijkheid om hun eigen  projecten te initiëren.

Gedurende de gehele opleiding staan de mimelessen en de spellessen centraal. Dit zijn de twee kernvakken van de opleiding. Uitgangspunt van de mimelessen is de mime corporel. Een analytische benadering van de houdingen, handelingen en bewegingen van het menselijk lichaam en de daaruit te ontwikkelen theatrale mogelijkheden. Er wordt gewerkt met begrippen als isolatie, zero, kracht/tegenkracht en dynamoritme. Dit idioom wordt aangeleerd en toegepast, waarbij het niet gaat om een vaststaand begrippenapparaat maar om een bewegingstaal die zich ontwikkelt.
In de spellessen wordt onderzocht hoe je mede op basis van de mimetechniek en haar adaptaties tot spel kunt komen. Spel dat beweging, de analyse van de lichaamstaal en de ruimtelijkheid als uitgangspunt heeft en vanuit deze fysieke basis tot beleving en inleving komt.

Gedurende de laatste anderhalf jaar wordt er naast de algemene, voor iedere student geldende doelen die de opleiding stelt, een steeds groter belang gehecht aan de persoonlijke keuzen en de individuele leerroute van iedere student.
Na twee en half  jaar zal de student het zwaartepunt voor de laatste anderhalf jaar bepalen. De mimespeler wordt opgevoed in het mee kunnen denken in theatrale processen en moet oplossingen kunnen aandragen binnen het werk van andere theatermakers. Waar ligt jouw kwaliteit, ben je een makende speler of heb je ook kwaliteit als autonoom maker? Een keuze die vanaf het eerste jaar een belangrijk gespreksonderwerp zal zijn binnen de opleiding.
Stages mogen worden gevolgd vanaf het derde jaar, waarbij het lesprogramma van de student zal worden aangepast. Aan het eind van vier jaar opleiding is men een zelfstandig  werkende, goed getrainde mimespeler, klaar om de professionele wereld in te gaan. Mimers zijn makende spelers en/of theatermakers - met een sterk analytisch en zelfreflectief vermogen - die in staat zijn om al hun kennis in te zetten voor het theater.

Delen