De beroepspraktijk van de regisseur is het professionele theater in al zijn geledingen. Zowel de gevestigde gesubsidieerde gezelschappen, kinder- en jeugdtheatergroepen als kleinere beginnende groepen zijn de doelgroepen waarop je je kunt richten. Ook bewegings- en muziektheater behoren tot het werkveld. Niet zelden nemen afgestudeerden het initiatief tot het oprichten van een eigen groep of het maken van een eigen ad-hoc productie. De opleiding richt zich op de bestaande beroepspraktijk, maar tracht daarnaast ook om de vernieuwende tendensen en de multiculturele aspecten die voortkomen uit of aanwezig zijn onder haar studenten te stimuleren.

Delen