In vier jaar werkt de student als scenograaf niet alleen aan zijn artistieke en vakinhoudelijke ontwikkeling, maar ook aan zijn persoonlijke ontwikkeling, aan reflectie en groei, via het ‘verdichten’ (de versteviging van zijn visie). Daarom is er veel aandacht voor de ontwikkeling van denkkracht, reflectief vermogen en beschouwend vermogen van de student. Dit wordt gefaseerd aangebracht via de blokken filosofie en dramaturgie, gericht op de fasen:

  • beschouwing en filosofie (ALGEMEEN),
  • beschouwing en filosofie van de kunst (ART),
  • beschouwing en filosofie van mijn kunst (MY ART).

Doel is om de student aan te zetten om tijdens zijn studie, maar ook daarna, te reflecteren op eigen werk, andermans werk en de ons omringende wereld.

Delen