De opleiding Scenografie leidt op tot een ontwerper die heldere eigen opvattingen heeft over zijn vakgebied, die met zijn artistieke inzicht en uitgebreide vakkennis in staat is een - beeldend - vormgevingsconcept te ontwikkelen. Hij doet dat in nauwe samenwerking met andere leden van een artistiek team. De scenograaf realiseert en communiceert zijn ontwerp, stuurt en begeleidt de uitvoering van zijn plannen en kent zijn vakgebied.

Een scenograaf werkt het concept, dat naar aanleiding van een tekstinhoud of een grondgedachte is ontwikkeld, verder uit. In de samenwerking binnen een artistiek team heeft hij het specifieke talent om een eigen beeldtaal te ontwikkelen: de uitgangspunten van het concept beeldend te vertalen. Hij of zij ziet wat een productie / voorstelling nodig heeft en komt met autonome ideeën die mede bepalend zijn voor het geheel.

Het doel van de opleiding is om een inspirerende ruimte te bieden waarin talentvolle en eigenzinnige studenten zich kunnen ontwikkelen tot scenograaf, waarin ze hun persoonlijke kunstenaarschap verder kunnen ontdekken en verfijnen waardoor ze in de beroepspraktijk het kunstenveld verder ontwikkelen en innoveren.

De lijn die is uitgezet om in de opeenvolgende jaren bij de student deze gewenste ontwikkeling te bereiken kan worden geformuleerd als: van algemeen - naar steeds verdichtend - naar het persoonlijke. Op basis van deze ontwikkelingslijn zijn er per jaar leerdoelen geformuleerd, die weer vertaald zijn naar specifieke thema’s.
Hieronder gaan we in op de globale opbouw van het curriculum per jaar.
In het werkplan zijn alle vakbeschrijvingen en opdrachten te vinden die in het curriculum zijn opgenomen. De beschreven  leerdoelen zijn gekoppeld aan een onderliggend thema dat in dat studiejaar centraal staat.

Delen