De opleiding Technische Productie richt zich op afgestudeerden van mbo- opleidingen podium- en evenemententechniek (PET). Het TP- programma leidt op tot 1e inspiciënt/technische productie; de persoon die leiding geeft aan de organisatie van de theatervoorstelling.

Het onderwijs van de TP opleiding is thematisch opgebouwd. Thematisch onderwijs is een geïntegreerde onderwijsvorm waarin de inhoudelijke samenhang van de theoretische en praktische onderdelen die in een periode worden aangeboden centraal staat. De student moet tijdens thematische blokken niet alleen kennis opdoen, maar ook laten zien dat hij of zij deze kennis kan toepassen op bestaande en nieuwe situaties. De student moet eigen keuzes maken en deze kunnen verantwoorden. De afzonderlijke onderdelen worden aangeboden in verschillende werkvormen zoals practica, werkcolleges en opdrachten.  
Elk blok heeft een eigen thema, gebaseerd op de vastgestelde competenties, gerelateerd aan de groei en ontwikkeling van de student. In elk blok toetsen de studenten in de praktijk van het maken hun kennis en vaardigheden - soms in projecten op school, soms in korte onderzoeksstages. Ieder blok is opgedeeld in workshops met ondersteunende vakken met een praktische afsluiting in de vorm van een voorstelling, installatie, stage, presentatie.
De thema’s van het eerste jaar richten zich met name op het vergroten van technische kennis, leiderschap en communicatie. In het tweede jaar, de afstudeerfase, komen innovatie, artisticiteit, en netwerken meer aan bod, resulterend in een finale afstudeeropdracht waarbij alle competenties aan de orde komen.

Delen