Artistiek leider, Eddy Westerbeek

Stafdocenten, Anke Nust, Niko Bovenberg          
         
Planning en roostering, Maartje van der Heide     

Secretariaat, Jolien Scholte, Charlotte Keizer                      
   
Onderwijsondersteuning, Jerry van der Kooi

Overlegorganen

  • stafoverleg: artistiek leider, stafdocent
  • curriculumcommissie: stafdocent, hoofddocenten en gastdocenten
  • vakgroepoverleg: (met hoofddocenten) technische productie
  • commissie van examinatoren: artistiek leider (voorzitter) en (gast)docenten betrokken bij het afnemen van beoordelingen, evaluaties en/of examens
  • studievoortgangoverleg: jaargroepgesprekken met artistiek leider en/of stafdocent
  • mentoraat: gesprekken in kleine groepjes of individueel over persoonlijke en professionele ontwikkeling student met mentor.


Delen