Het programma bestaat uit 8 blokken verdeeld over 2 jaar. Binnen alle blokken is er sprake van zowel op maat/ individueel en klassikaal onderwijs.
Iedere student werkt tijdens zijn/haar studie tenminste 8 uur per week in de praktijk. Hij wordt hierbij bijgestaan door een praktijkcoach van de opleiding.
Op de maandagen bestaat het onderwijs uit drie programmaonderdelen:

  • Het LAB is de verzamelnaam voor alle theorievakken.
  • TRAIN is een programma waarbij het trainen van verschillende disciplines centraal staat. Er worden per blok twee verschillende trainingen aangeboden waar de studenten uit beide studiejaren uit kunnen kiezen. Op deze manier bieden we een gedifferentieerd aanbod aan dat aansluit bij de ontwikkeling van de student.
  • PROJECT is het derde onderdeel op de maandag. Dit onderdeel verschilt per blok. De projecten worden mede vormgegeven door een ‘curator’: een vakman of –vrouw van binnen en buiten de opleiding, met artistieke en pedagogische kwaliteiten en eigen specialisaties. Het onderwijs wordt vormgegeven op basis van de praktijk van deze professionals. De context waarbinnen ze werken vormt de basis voor het PROJECT.

Iedere blok wordt afgesloten met een maakweekend. Tijdens dit weekend krijgt iedere student een maakopdracht.

Studenten houden tijdens hun studie een blog bij op hun eigen website op het digitale platform van de opleiding. Gedurende de twee jaar ontvangen ze feedback op deze blogs. Voor meer informatie over de inhoudelijke opdracht m.b.t. de blogs zie de website platform theatermaker - docent.

Kwaliteitszorg
Na ieder blok wordt het gehele onderwijsaanbod met de studenten geëvalueerd. Dit wil zeggen dat op regelmatige basis aan de hand van vaste protocollen wordt gekeken naar het gehele onderwijsaanbod, het project van het blok en de samenhang van het project in het geheel, de gezamenlijke en individuele ontwikkelingen. Deze evaluatieve terug- en vooruitblik, vormt de vaste cementlaag binnen het curriculum en is een belangrijk onderdeel waar vanuit de visie over het onderwijs kan worden bijgesteld en verdiept.

Blokkenschema

Download het blokkenschema.

Delen