Inrichting van de opleiding

Overlegvormen binnen de opleiding:

  • Kernteamoverleg: coach creatorschap, creatief producent en artistiek leider 1 x per week
  • Onderwijs overleg: medewerker bureau Onderwijs en artistiek leider Verkort 1 x per week
  • Praktijkoverleg: praktijkcoaches en artistiek leider verkort 1 x per 9 weken
  • Dialoog: studenten uit jaar 1 of jaar 2 en artistiek leider Verkort 1 x per 9 weken
  • Het 3de jaar: Inhoudelijke overleg op basis van actualiteit: studenten, docenten, curatoren, praktijkcoaches en artistieke leiding verkort 3 x per jaar
  • Programmaraad Verkort: Inhoudelijke overleg tussen programmaraad en artistieke leiding over inhoudelijke koers opleiding.
  • Afstudeercommissie: artistiek leider verkort, diverse docenten, coach creatorschap, medewerkers bureau Eindwerk
  • Meetingpoint: spreekuren met diverse docenten en coaches.
  • Commissie van examinatoren afstuderen: artistieke leiding, team van docenten en ‘outside eyes’.


Bureau Onderwijs
De opleidingssecretaris Jolien Scholte maakt deel uit van het onderwijsbureau Theater en ondersteunt de artistiek leider c.q. de opleiding in administratieve en organisatorische zin.

Creatief producent/ Bureau Eindwerk
Tom Willems is werkzaam als creatief producent op de opleiding. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van het programma en voor de formele organisatie van het eindwerk.

Delen