Het programma bestaat uit een basisjaar met daarna drie studiejaren. Het basisjaar wordt door alle studenten op gelijke wijze doorlopen. Vanaf deze eerste verplichte fase volgen twee leerjaren waarin er deels een vast curriculum wordt aangeboden, en deels een flexibel curriculum waarbij studenten de keuze hebben tussen een aantal projecten. Het laatste jaar staat in het teken van het afstuderen en bestaat uit individuele programma’s waarin de studenten stages lopen en eigen projecten doen. De inhoud van het afstudeerjaar wordt opgezet aan de hand van individueel in te vullen afstudeeropdrachten en vastgelegd in een afstudeerplan.

Binnen het vaste curriculum komt het lesgeven en maken samen, wanneer de theaterdocent ‘de ander’ als medemaker beschouwt en hem/haar traint/begeleidt om zijn/haar bijdrage theatraal te ontwikkelen.

Het flexibele deel van het onderwijs bestaat uit keuzeblokken. Elk blok wordt beheerd door een zogenaamde ‘curator’: een vakman of –vrouw van binnen en buiten de opleiding met pedagogische kwaliteiten en eigen specialisaties. Studenten kunnen, al naar gelang dit in hun leercurve van belang is, tussen de verschillende blokken switchen.Aan de hand van tussentijdse evaluaties en beoordelingen aan het eind van elke blok zal in gezamenlijk overleg tussen de student en de opleiding (de curator, mentor en artistiek leider) worden bepaald wat het individuele traject is dat het beste aansluit bij de ontwikkeling van de student op dat moment. Hierdoor is er binnen het programma ruimte voor differentiatie en verdieping.

Met het deels ‘vaste’ en deels flexibele curriculum bieden we iedereen dezelfde vakmatige basis aan waar vanuit men zich kan specialiseren door het kiezen van keuzeblokken. Door de specifieke begeleiding daarin, leren we studenten ook ‘hoe’ ze kunnen leren en zich blijven ontwikkelen. Hierbij krijgen ze zowel vakmatige kennis en kunde, als een leerhouding mee die het mogelijk maakt dat ze hun weg vinden in de brede beroepspraktijk en deze ook zelf mede kunnen blijven vormgeven. Dus niet iedereen studeert af met het zelfde profiel, maar wel met dezelfde basis.

Braakland is de naam voor een open plek in het programma waarin de student zelf aan de slag gaat. In samenspraak met zijn/haar coach ontwikkelt de student een (nieuwe) onderzoeksvraag om zo als theatermaker-docent direct te kunnen reageren op actuele gebeurtenissen. Deze open plek in het programma kan ook door de student gebruikt worden om zich verder te verdiepen of om een pas op de plaats te maken.

 

Blokkenschema

Download het blokkenschema.

Delen