docenten / gastdocenten

Overlegvormen binnen de opleiding:
De programmaraad: interim studieleider Voltijds, studieleider Verkort en programmaraad

Bijeenkomsten:
Creatief Producent:    
interim studieleider Voltijds, studieleider Verkort en creatief producent, 1 x per week

Bureau Onderwijs:       
interim studieleider Voltijds, studieleider Verkort en onderwijsondersteuner, 1 x per week   

Mentoren bijeenkomst:
interim studieleider voltijds en mentoren, 1 keer per maand

Het salon:                   
alle docenten, studenten en leiding, drie keer per schooljaar; op de agenda: evaluaties en ontwikkelingen binnen en buiten de opleiding.

Blokvergaderingen:      
curatoren en interim studieleider, 3 x in voorbereiding naar start van een blok   

Eindwerkcommissie:    
interim studieleider voltijds, mentoren, 3 x per jaar (monitoren voortgang                      afstudeeropdrachten en stages)

Aan tafel:                    
jaargroepen voltijds in gesprek met interim studieleider voltijds. Onderwerpen: voortgang, curriculum, lopende zaken.

Meetingpoint:             
gesprekken o.l.v. creatief producent met alle studenten, 1 keer per maand.

De uitwisseling:          
alle studenten wisselen ervaringen en onderzoeken uit o.l.v. interim studieleider, 1 keer per blok

Afstudeerplan commissie:
de interim studieleider, mentoren en ‘outside eyes’ (beoordelen definitieve versie afstudeerplannen).

Bureau Onderwijs
De opleidingssecretaris maakt deel uit van het onderwijsbureau Theater en ondersteunt de interim studieleider c.q. de opleiding in administratieve en organisatorische zin. Hij/zij is (mede)verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen interim studieleider, docenten en studenten, verzorgt een groot deel van de administratie en correspondentie, werkt roostergegevens uit, onderhoudt de contacten met aankomende studenten, bereidt de  selectiedagen voor, maakt de studioroosters en is behulpzaam bij de (in- en/of externe) publiciteit rond voorstellingen en de productionele organisatie daaromheen.

Creatief producent/ Bureau Eindwerk
Tom Willems is werkzaam als creatief producent op de opleiding. Hij is verantwoordelijk voor de overkoepelende projecten die elke groep eenmaal per jaar voor de hele opleiding moet organiseren. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de administratieve en organisatorische aspecten van het eindwerk.

Delen