Aandacht voor gezondheid en welzijn is een cruciale investering als het gaat om verhoging van de kwaliteit en duur van een danscarrière. De fysieke en mentale belasting voor een dansstudent en een professioneel danser zijn bijzonder groot. Het is daarom van primair belang dat een student zich een verantwoorde manier van werken eigen maakt. Daarnaast geldt dat de opleiding en de toekomstige werkgever medeverantwoordelijk zijn voor gezonde omstandigheden waarin wordt geleerd en gewerkt. Voor alle opleidingen Dans van de Academie voor Theater en Dans is sinds begin jaren negentig een uniek Dansgezondheid programma ontwikkeld.

Het programma bestaat uit drie delen: educatie, advies & begeleiding en onderzoek.
- Educatie:
Lessencyclus Health & Performance, hierin leren zij over de balans tussen belasting (wat van een danser wordt gevraagd) en belastbaarheid (wat hij kan verwerken). Er wordt aandacht besteed aan anatomische kennis en blessurepreventie, slim trainen, gezonde voeding en leefstijl. De lessen zijn gericht op kennis, inzicht en praktische vaardigheden. Transitielessen voor studenten die aan het herstellen zijn van een blessure is een speciaal ingeroosterde les. Daarin wordt onder deskundige begeleiding aan hun danstechnische kwaliteiten, aan de hand van oefeningen die uitgaan van hun individuele mogelijk- en (tijdelijke) onmogelijkheden.
- Advies en begeleiding:
Screening
Voor aanvang van de studie wordt het fysiek profiel van elke student in kaart gebracht. Dit is bedoeld om van meet af aan inzicht te geven in de individuele fysieke mogelijkheden en beperkingen waarmee de student zo optimaal mogelijk moet leren om te gaan tijdens zijn studie aan de dansopleiding. Het profiel komt tot stand op basis van een screening, deze vindt voor de meeste studenten in combinatie met  de auditie plaats.
spreekuren
Tijdens de gratis spreekuren door fysiotherapeut, oefentherapeut Mensendieck, psycholoog en diëtist, kan worden ingegaan op individuele vragen of klachten op fysiek en/of psychisch gebied. Problemen kunnen in een vroeg stadium worden onderkend en er kan tijdig begeleiding worden geboden. In geval van blessures wordt een herstelprogramma samengesteld. De spreekuren zijn educatief en adviserend gericht. Indien (para)medische behandeling noodzakelijk is, kan door het Health Team gericht advies worden gegeven. Het team onderhoudt nauwe contacten met een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners. Alle behandelingen buiten school zijn voor eigen rekening. Deze worden voor een groot deel vergoed door de verzekering. Hiervoor moet je wel vaak een aanvullende verzekering hebben.
- Wetenschappelijk onderzoek
Groeimetingen:
Als gevolg van de uitkomsten van het onderzoek over de groei van dansleerlingen (sinds 2001) is gekozen om de metingen structureel in te voeren en dit jaarlijks bij alle leerlingen van de vooropleiding Nationale Balletacademie in kaart te brengen.
Hypermobiliteit:
In mei 2011 heeft er op aanvraag van de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek plaatsgevonden naar Hypermobiliteit waar studenten van de opleidingen dans van de Academie voor Theater en Dans aan deel hebben genomen. Dit onderzoek wordt voortgezet met de anonieme uitkomsten van de metingen van de screening i.s.m. de faculteiten fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek van de Hogeschool van Amsterdam..

Nog vragen?
Je bent van harte welkom bij: Erzi Hoogveld, coördinator Health & Performance
erzi.hoogveld@ahk.nl
Health & Performance spreekkamer 8.47 op de 8e verdieping, (020)527 76 39
Voor meer informatie klik hier

Delen