MAN     Managementvaardigheden
Wij; het team en ik  

Docent/begeleider
Joyce Woudenberg

Periode, duur
Jaar 2, blok 1: om de week 3 uur, blok 3 en 4: 3 dagen van 5 uur en 3 bijeenkomsten in kleine groepjes van 2 uur. 

Studiebelasting
30 contacturen en 12 uur zelfstudie

Bijdrage aan competenties

  • Onderzoekend en reflectief vermogen
  • Vermogen tot groei en ontwikkeling
  • Communicatief vermogen

Inhoud
Effectief leren communiceren, feedback geven en ontvangen, eigen missie/visie kunnen bepalen en uitdragen, theorie conflicthantering leren kennen en toepassen, persoonlijke effectiviteit onderzoeken en indien nodig verbeteren.

Leerdoelen
Missie/visie kunnen beschrijven en uitdragen, conflicthanteringsmethodes weten toe te passen, grenzen kunnen aangeven en bewaken, toepassen van timemanagement tools, gezond leren omgaan met spanning.

Werkvormen/werkwijze
3 workshop dagen, 3 bijeenkomsten in kleine groep, zelfstudie en een assessment.

Gebruikt studiemateriaal
Boek, Authentiek leiderschap, Bas W. Blekkingh, Reader

Wijze van beoordeling
Verplicht assessment 2 uur, eindtoets. Assessment onder leiding van een externe assessor in aanwezigheid van een trainingsacteur. Assessment zal zich met name richten op het open kunnen communiceren, feedback geven, conflicthanteren, overtuigend uitdragen van een missie/visie 

Beoordelingscriteria
Aanwezigheid, inzet, kennis van en inzicht in de aangeboden stof, toepassing van de aangeboden stof

Delen