Aan het einde van het derde studiejaar schrijft de student een afstudeerplan voor het vierde jaar. Dit plan moet relevant zijn en in lijn liggen met de getoonde ontwikkeling van de eerste drie jaren. Het vierde jaar is schakeljaar naar de praktijk. Het plan moet de grote lijnen naar de gewenste praktijk leggen. De student kan stagelopen bij een gezelschap of op een plek die als brugfunctie kan dienen voor de aanstaande eigen beroepspraktijk. Het afstudeerplan kan ook onderdelen uit het reguliere curriculum bevatten zoals zanglessen of bepaalde projecten die binnen de opleiding relevant of verdiepend zijn voor de student. Het kernteam van mentoren onder leiding van de artistiek leider beoordeelt het afstudeerplan.
De mentor volgt de student in het vierde jaar, heeft regelmatig overleg en bezoekt de stage(s). Aan het eind van het vierde jaar schrijven student en mentor een afstudeerverslag over de ontwikkeling van de student in dit laatste jaar in relatie tot de gehele studie en gewenste toekomst.

Delen