De opleiding duurt vier jaar. Er wordt dan ook verwacht dat je het lesprogramma binnen die tijd afrondt. 
De propedeuse duurt  een jaar en het resterende deel van de studie drie jaar.   
Het propedeusejaar  is een kennismaking met de OPP en het vak van all-round producent. Tegelijkertijd geeft het jaar de opleiding ook de ruimte om te checken of het beeld van jou tijdens de selectie ook in de praktijk klopt. Voor jou speelt de vraag of de opleiding passend is. Eventueel kan je nog, zonder al te veel tijdverlies, met de studie stoppen. 
In het tweede jaar  worden de vakken verder verdiept. Ook is er meer ruimte voor de praktische toepassing. Toelating tot het derde jaar wordt vastgesteld in de beoordelingsvergadering aan het einde van het tweede jaar. 
In het derde jaar wordt het leiden van een productieproces verder ontwikkeld en kan specifieker worden ingegaan op je eigen talent. Zo staat een langdurige externe stage, zakelijke leiding, samenwerking met een maker uit het werkveld en het schrijven van een volwaardige subsidieaanvraag op het programma, Daarnaast is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, het plannen van het afstudeerjaar en de productie van de diplomauitreiking van de vierde jaars. 
In het vierde jaar wordt van de student een grotere zelfstandigheid dan voorheen verwacht. Je loopt intern en extern stage, volgt een verdiepingsvak buiten de ATD en levert een afsluitende geschreven scriptie, video- of podcast scriptie af. Hierbij spelen individuele keuzes binnen het onderwijsaanbod en de confrontatie met de beroepspraktijk een belangrijke rol. De opleiding wordt afgerond met een eindevaluatie per project waarin de prestaties van het afstudeerplan in combinatie met hetbehalen van de eindkwalificaties worden  beoordeeld. Alle onderdelen van het vierde jaar moeten met een voldoende worden afgesloten. 

 

Delen