Klachtenloket
Er zijn in de AHK verschillende voorzieningen voor het geval je je als student benadeeld voelt. De eerste stap is altijd om te gaan praten met de persoon of instantie door wie je je benadeeld voelt. Je kunt je situatie ook eerst bespreken met een studentendecaan of vertrouwenspersoon. Als dit niet tot een oplossing leidt, kun je overwegen je te richten tot klachtenloket@ahk.nl

Of je kunt een formele procedure starten. Er is een onderscheid tussen een klacht, een bezwaar of een beroep. Een klacht heeft betrekking op gedrag, terwijl een bezwaar of beroep alleen kan worden ingediend tegen een besluit. Op verschillende situaties zijn verschillende regelingen van toepassing. Zie voor meer informatie: Klachtenregelingen


Contact
Barbara de Boer (1e jaar), Kris Dekkers (vanaf 2e jaar) (vervangers Timon Hagen), decaan Academie voor Theater en Dans
E-mail: decaan.atd@ahk.nl  of 020 - 527 76 37.

Wanneer je klachten hebt over het toetsen en beoordelen, kun je deze indienen bij de examencommissie.
contact: atd.examencommissie@ahk.nl

Delen