De leiding van de regieopleiding Amsterdam ligt in handen van studieleider Berthe Spoelstra. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijkse beleid. In de vertaling van dit beleid hebben studieleider en de directie van de Academie voor Theater en Dans binnen een afgesproken taakverdeling een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid. De studieleider werkt nauw samen met het kernteam van mentoren (Olivier Diepenhorst, Jan van den Berg, Sanne Nouws, Liliane Brakema) en een ‘betrokken outside eye’ (Melih Gençboyacı). Hier worden beleid en dagelijkse gang van zaken besproken. Tenminste eenmaal per jaar worden studenten voor een kernteamoverleg uitgenodigd.

De integrale beoordeling, waarin de student individueel inhoudelijke feedback en feedforward krijgt ten aanzien van de eigen artistieke ontwikkeling, wordt per semester uitgevoerd in docentenvergaderingen met studieleider, (gast)docenten en steeds 1 student. De beoordeling per periode wordt met de docenten gedaan, collectief met de jaarlaag. De selectie- en afstudeercommissies bestaan (in wisselende samenstellingen) uit: artistiek leider (voorzitter), vaste docenten Jan van den Berg, Olivier Diepenhorst, Margriet Dijkema, Ola Mafaalani, Helena Muskens, Sanne Nouws, vaste gasten Samora Bergtop, Robbert van Heuven, Loesje Riethof, Erik Whien, Melih Gençboyacı en Gavin-Viano Fabri, plus een wisselend studentlid. In dit roulerende systeem krijgen beide commissies inzicht in de ontwikkeling van de studenten tussen in- en uitstroom.

Opleidingscoördinator Marieke Plantinga maakt deel uit van het onderwijsbureau Theater. Samen met Ondersteuner Regie Marieke Blom runt zij de opleiding in administratieve en organisatorische zin. Zij zijn (mede)verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen artistiek leider, docenten en studenten, voeren een groot deel van de administratie en correspondentie, werken roostergegevens uit, onderhouden de contacten met aankomende studenten, bereiden de selectiedagen voor, maken de studioroosters en zijn behulpzaam bij de (in- en/of externe)  publiciteit rond voorstellingen en de productionele organisatie daaromheen. Lois Maat is verantwoordelijk voor begroting, contracten en planning.

De regieopleiding werkt onderwijsinhoudelijk en organisatorisch nauw samen met de andere theateropleidingen van de ATD, met de Nederlandse Filmacademie en het Conservatorium van de AHK, de schrijversopleiding van de HKU, de masteropleiding Dramaturgie van de UvA en is er uitwisseling met de regieopleiding Maastricht.

Zie de website voor het meest actuele overzicht van de (gast)docenten.

 

Delen