Naar inhoud
Academie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en Dans
Academie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en Dans

Studiegids

2023-2024
 

Welkom. 

Fijn dat je geïnteresseerd bent in de studiegids van Theaterdocent Verkort. Theaterdocent Verkort is een van de jongste opleidingen van de AHK. In 2015 nam de huidige artistiek leider Corina Lok samen met anderen hiertoe het initiatief. 

Bij de AHK kun je op twee manieren een opleiding volgen tot theaterdocent: Theaterdocent Verkort en Theaterdocent Voltijds. Theaterdocent Verkort is een tweejarige parttime opleiding die, na selectie, toegankelijk is voor studenten met een diploma Bachelor Theatre of vergelijkbare ervaring in de praktijk. Theaterdocent Voltijds is een vierjarige voltijdsopleiding die, na selectie, toegankelijk is voor studenten met een HAVO/VWO-diploma

Beide opleidingen baseren hun opleiding op de visie dat het fundament van de theaterdocent gevormd wordt door de driehoek (theater)maker-docent-creator. Gezien het verschil aan (opleidings-)niveau van de studenten en tussen parttime en voltijds is de uitwerking in onderwijs en (gedeeltelijk) het docententeam verschillend. Het structurele overleg tussen beide opleidingen leidt tot afstemming en kwaliteitsverbetering van beide opleidingen.  
Theaterdocent Verkort biedt de mogelijkheid aan afgestudeerden met een diploma Bachelor Theatre om zich breder te ontwikkelen zodat zij een meervoudige theaterpraktijk kunnen opbouwen. Ook kunnen mensen met een vergelijkbaar niveau als een Bachelor Theatre hun beroepskansen met onze opleiding versterken en uitbreiden. Theaterdocent Verkort is een van de mogelijkheden om ‘een leven lang te kunnen leren (longlife learning)’.
Een belangrijke peiler van de visie van Theaterdocent Verkort is dat de theaterdocent een belangrijke rol dient te spelen bij het meewerken aan en ontwikkelen van een inclusieve samenleving.  

De opleiding kenmerkt zich door een studentengroep met een grote diversiteit aan achtergronden (sociaal, cultureel, gender en leeftijd) en ervaring. De opleiding is een lerende organisatie die zich sterk verbindt met de actualiteit. Het onderwijs beweegt mee met de kwaliteiten van de studenten en de ontwikkelingen in en vragen uit de praktijk.  

Deze studiegids geeft informatie over verschillende onderdelen van de opleiding. Wij pogen een inclusief taalgebruik te hanteren. Bij vragen of opmerkingen kun je altijd contact met ons opnemen.  

Delen