De alumni van Theaterdocent Verkort hebben binnen het werkveld van de theaterdocenten een uniek profiel. Naast de brede theaterdocent-opleiding hebben zij allen een specialisme ontwikkeld bij eerdere opleidingen en/of in het werkveld. Zo is de professioneel geschoolde acteur die onze opleiding heeft gevolgd, naast diens inzetbaarheid als theaterdocent ook een specialist in verschillende aspecten van het acteren, de spoken word artiest met een divers culturele achtergrond zet de kennis en kunde van de theaterdocent in binnen gemeenschappen waar de reguliere theaterdocent minder toegang toe heeft.   

TdV is gericht op het opleiden van professionals die vanuit een heldere bron in staat zijn om een duurzame praktijk op te bouwen die recht doet aan hun unieke signatuur en hun ambitie. De driehoek maker-docent-creator, die wat ons betreft het fundament is van de theaterdocent, draagt zorg voor een brede inzetbaarheid in het veld. Onze alumni zijn in staat om het altijd in beweging zijnde werkveld mede vorm en richting te geven. Hen doet dat vanuit de kracht van theater, het vermogen om conceptueel te creëren, vanuit kennis van het vak, vanuit de verschillende perspectieven van mensen met wie hen werkt en een groot bewustzijn ten aanzien van de plek waar hen zich bevindt en aan het werk gaat. De theaterdocent richt zich daarbij specifiek op de ongetrainde speler. Hen spreekt deze aan als mede-maker en werkt vanuit diens eigenheid en capaciteiten. Beiden dragen bij aan de uiteindelijke artistieke kwaliteit en betekenis van het totaal. Centraal in dit alles staat het plezier om te willen verbinden, over te dragen en te creëren.  

De alumni van Theaterdocent Verkort zijn inzetbaar en werkzaam in zeer uiteenlopende werkvelden en werken met een grote diversiteit aan doelgroepen. Zij werken in buurthuizen, scholen, theaters, kunstenfestivals en kunstencentra. Zij werken met boeren, ouderen of zijn artist in residence binnen zorglocaties. Zij initiëren ambitieuze theatervoorstellingen en geven theaterlessen aan kleuters.  

Deze verscheidenheid aan werkplekken en mogelijkheden beantwoordt aan een grote vraag uit de samenleving om op allerlei verschillende manieren zich te ontwikkelen en zin te geven aan het leven. Alumni van TdV hebben allen een goed gevulde agenda binnen een hybride theaterpraktijk.  

Belangrijk werkveld van de theaterdocenten zijn de scholen (het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar en hoger beroepsonderwijs). Zij werken er als theaterdocent, CKV docent, docent Kunst Algemeen, kunstcoördinator of cultureel ondernemer. Alumni zijn in staat om ook in de weerbarstige praktijk van het onderwijs vanuit de driehoek maker-docent-creator te opereren. De theaterdocent kan een belangrijke motor zijn voor het vormgeven van verandering en innovatie in het onderwijs en voor een betere positionering van de kunstvakken. Hen kan een brug slaan tussen onderwijs, kunst, wetenschap of maatschappij.  

 

Delen