De OPP beschrijft de toekomstige productieleider, creatieve producent, voorstellingsleider of zakelijk leider als volgt: 

De toekomstige producent verhoudt zich tot de maatschappij, politiek, het werkveld,  het team, de podiumkunst, het publiek en overige stakeholders. Deze professional doet dit met kennis van zaken en op een flexibele, onderzoekende, (maatschappelijk) betrokken en eigen  wijze.  
 
 

Delen