Leerlijnen  
De gehele opbouw van de OPP wordt samengevat in de zin:  
Wij; het team en ik, maken in de maatschappij. 
 
Bovenstaande zin vormt de drie leerlijnen waaruit de studie is opgebouwd. Deze leerlijnen staan garant voor een evenwichtig onderwijsprogramma. Binnen deze leerlijnen wordt gewerkt aan de algemeen geldende competenties voor alle Nederlandse theateropleidingen.  
 
De leerlijn - Wij; het team en ik vertegenwoordigt de eigen ontwikkeling van de student binnen de studie, het vakgebied én het werken in teamverband. De producent werkt intensief samen en weet een proces aan te sturen. Hiervoor zijn zelfkennis, leiderschap en competenties om samen te werken noodzakelijk. Als OPP-student krijg je de kans om jezelf optimaal professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Vakken als managementvaardigheden, beweging, samenwerken, stages,  mentormomenten, persoonlijke coaching en ontwikkeling maken deel uit van deze leerlijn.  

De leerlijn - Maken vertegenwoordigt de productionele- en technische vakken binnen de opleiding. Gespecialiseerde vakkennis komt in deze leerlijn aan bod. Vakken als het schrijven van projectplannen en subsidieaanvragen, cultureel ondernemen, zakelijke leiding, creative producing en basis theatertechniek staan aan de basis van een kundige producent.  

De leerlijn –Maatschappelijke impact gaat over het ontwikkelen van een eigen visie op en kennis van het artistieke proces, maar ook op publiek. Van iedere student wordt verwacht dat deze een artistiek-inhoudelijkevisie ontwikkelt en zich daarbij ook oriënteert op de maatschappelijke impact van de productie. Welke actuele filosofische-, politieke- en maatschappelijke vraagstukken spelen volgens jou in de maatschappij? Een meerstemmige kijk op de artistieke inhoud van uiteenlopende makers is essentieel  om in een team samen te werken. En om het productieproces goed  aan te sturen. Vakken als cultuurbeleid, dramaturgie, de geschiedenis van diverse kunstdisciplines als opera, hiphop en musical, en filosofie zijn een belangrijk onderdeel van deze leerlijn in het curriculum.  

Delen