De beroepspraktijk van de afstuderende regisseur is het professionele theater in alle variaties. Zowel de gevestigde gesubsidieerde gezelschappen (Rijksoverheid en/of Fonds-gesubsidieerd), collectieven, ad-hoc gezelschappen, als vrije producenten behoren tot het werkveld. Alle genres liggen potentieel binnen het bereik van de startende regisseur: jeugd- en jongerentheater, teksttheater, muziek- en fysiek theater, performatief of theatraal-museaal werk en uiteraard de mengvormen die regisseur en team zelf ontwikkelen. De opleiding richt zich op de bestaande (inter)nationale beroepspraktijk, maar wil daarnaast ook vernieuwende tendensen stimuleren. Niet zelden nemen afgestudeerden het initiatief tot het oprichten van een eigen groep of het maken van een ad-hoc productie. Het werkveld is dynamisch en uiteindelijk creëert elke afgestudeerde regie-student een pad voor zichzelf dat uniek is en op maat gesneden, passend bij de eigen kunstvorm en bij de behoeften van de samenleving als geheel. 

Bekende oud-studenten zijn onder meer: Eline Arbo, Jetse Batelaan, Julie van den Berghe, Lotte van den Berg, Maren Bjørseth, Liliane Brakema, Thibaud Delpeut, Olivier Diepenhorst, Marijn Graven, Espen Hjort, Jan Hulst, Susanne Kennedy, Karlijn Kistemaker, Stephen Liebman, Sarah Moeremans, Sanne Nouws,Tatiana Pratley, Leon Rogissart, Nina Spijkers, Matheusz Staniak. 

 

Delen