De leiding van de opleiding ligt in handen van de artistiek leider. Deze is verantwoordelijk voor het dagelijkse, artistieke, onderwijskundige en zakelijke beleid en de interne en externe contacten. In de vertaling van dit beleid hebben de artistiek leider en de directie binnen een afgesproken taakverdeling een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid.  
 
Docenten en begeleiding  
De docenten en coaches zijn professionals op het gebied van de podiumkunsten.  
 

Artistiek leider: Brian Lo Sin Sjoe 

Coördinatie onderwijsjaar 1, 2 & 3: Eline Oosterbroek  

Studiebegeleider jaar 4: Tessa van Lier  
Studiebegeleider jaar 3: Joyce Woudenberg 

Stagecoördinator Jaar 1 - 3: Sander Buckers 
 
Mentoren binnen de OPP  
Om de studievoortgang van de studenten te stimuleren en de zelfstandigheid  te vergroten zijn er mentoren, die tevens als docent bij de OPP werkzaam zijn. Zij begeleiden de studenten aan de hand van groepsbijeenkomsten en individuele bijeenkomsten. In de groepsbijeenkomsten wordt de voortgang van de gehele groep besproken en in de individuele bijeenkomsten is er ruimte voor het bespreken van meer persoonlijke studie gerelateerde zaken. In het derde jaar wordt een overgang gemaakt van begeleiding door een mentor naar begeleiding door de studiebegeleider. 
Mentor jaar 1:  Sander Buckers  
Mentor jaar 2: Sophie van Hoorn 

 

Delen