Naar inhoud
Academie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en Dans
Academie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en Dans

Studiegids

2023-2024

Het schooljaar is opgedeeld in blokken voor jaar 1, 2 en 3: 

  • Introweek (periode 0) 

  • Blok 1 (tot en met de herfstvakantie)
 

  • Blok 2 (tot de kerstvakantie
 

  • Blok 3 (tot de voorjaarsvakantie) 

  • Blok 4 (tot de meivakantie)
 

  • Blok 5 (tot de zomer)
 


Blok 1, 2, 4 en 5 – de structuur 
Onze opleiding biedt een duidelijke structuur gedurende het jaar, de week en elke dag. We hebben de lessen zorgvuldig gepland om een optimale focus en concentratie te waarborgen. De dag begint altijd met bewegingslessen, gevolgd door vocale lessen en research. Voor het eerste jaar zijn deze lessen geconcentreerd op woensdag en vrijdag, terwijl voor het tweede en derde jaar de focus op maandag en woensdag ligt. Het hoofdvak vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag voor het eerste jaar, en op dinsdag, donderdag en vrijdag voor het tweede en derde jaar. Op maandag en woensdag is er veel ruimte voor ondersteunende vakken en individuele begeleiding. Zo volgen het tweede en derde jaar gezamenlijk de leerlijn theatermaken, ondernemerschap en innovatie. Daarnaast is er ruimte voor individuele begeleiding op dramaturgie, ondernemerschap, schrijflessen en muzikale vakken zoals compositie, zanglessen en solfège.  De pauzes tussen de lessen zijn op alle dagen op dezelfde tijdstippen en gelden voor alle leerjaren. 

Blok 3, een variant op de structuur 
In blok 3 wordt de reguliere lesstructuur doorbroken. Er is in deze periode geen ochtend- en middagrooster. De eerstejaarsstudenten volgen een intensief camerablok en begeleiden de audities. Het zelfstandig plannen van je tijd is in dit blok een belangrijk leerdoel. Het tweede jaar heeft een uitvoerend maakblok, waarin studenten begeleiding krijgen bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun eigen project. Het derde jaar heeft een researchblok, waarin het zelfstandig realiseren van je zelfgeformuleerde ambities een onderdeel is van het leerdoel.  Deze afwijking van de reguliere structuur biedt studenten de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen op specifieke gebieden en zelfstandigheid te bevorderen. 
 
1e jaar: 
Het 1e jaars programma is ingevuld met camera-acteren: alle aspecten die komen kijken bij het maken van film en televisie komen langs. En de basis voor script analyse en personage opbouw wordt gelegd aan de hand van de methodes van McKee en Chubbuck. Daarnaast begeleiden de studenten de audities. Ze zien letterlijk gespiegeld waar ze zelf een jaar geleden stonden en reflecteren daardoor op de eigen ontwikkeling. 

De 2e jaars: Blurring Boundaries 
Iedere student ontwikkelt op basis van eigen fascinatie een researchtraject dat uitmondt in een afronding die alle vormen mag aannemen. Doordat het reguliere lesrooster vervalt is er ruim tijd voor research buiten de schoolmuren. Dit project is samen met de opleiding Design&Technology die ook als volwaardige makers aan het project deelnemen. Studenten van de opleiding D&T hebben vaak een totaal andere insteek en denken vanuit technologie en een ander idioom waardoor er een breed palet aan performances ontstaat. Dit werkt verrijkend op de community van studenten en docenten die elkaars werk ook bekijken en geïnspireerd worden door andere mogelijkheden van benaderen. 

De 3e jaars: Off the Beaten Track 
Iedere student formuleert een onderzoeksvraag, een onderwerp en een onderzoeksmethode op de domeinen “artistiek-maatschappelijk, ambachtelijk en persoonlijk. De studenten worden uitgedaagd om iets te doen wat zij in hun schoolcarrière altijd al een keer zouden willen doen. Dat kan variëren van een reis met sociaal-artistiek werk in Nepal tot een verdiepende studie naar een bepaald soort repertoire tot het maken van een eigen EP. Als het maar ofwel buiten de eigen comfortzone is, of volledig in de eigen kracht. Vaak is Off the Beaten Track ook al voorbereidend op eigen werk in het 4e jaar en de plek die studenten willen innemen in de beroepspraktijk.  

Delen