Naar inhoud

Studiegids

2023-2024
 

Groepsmentoren, individuele mentoren en buddy’s
In het 1e, 2e en 3e jaar heeft iedere klas een groepsmentor. Deze mentor begeleidt de studenten zowel als groep tijdens het jaar als ook individueel. Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een professionele leerhouding en vruchtbare groepsdynamiek. Daarnaast wordt de student waar nodig ook individueel begeleid in het leren. Dat kan gaan over het bespreken van feedback, en de koppeling daarvan aan de eigen vakmatige ontwikkeling.

Vanaf het 2e semester van het 3e jaar krijgen studenten een individuele mentor. Deze begeleidt de student in het schrijven van het afstudeerplan. In dit plan doet de student een voorstel van projecten en stages waarmee de student wil afstuderen. De individuele mentor kijkt met de student hoe deze het doorlopen studietraject verder kan verbinden, verdiepen en verbreden in deze projecten. Tijdens het afstudeerjaar monitort de individuele mentor de stages, en zorgt met de student dat deze de eigen leerdoelen én de feedback van begeleiders meeneemt en ontwikkelt. Zowel de groeps- als individuele mentoren hebben vaak overleg met de artistiek leider, zodat de voortgang van de groepen en studenten gewaarborgd wordt.

Elke nieuwe 1e jaars student wordt gekoppeld aan een 3e jaars, een zogenaamde ‘buddy’. Zij kunnen op informele wijze studie ervaringen uitwisselen en de 3e jaars kan de 1e jaars vanuit studentenperspectief wegwijs maken op de opleiding.

Kernteam groot en klein
De artistiek leider wordt ondersteund in het ontwikkelen van de koers, visie en het curriculum van de opleiding door een kernteam, bestaande uit enkele docenten die veelvuldig op de opleiding lesgeven. Daarnaast hebben deze docenten ook allen een eigen praktijk buiten de opleiding en een brede blik op de ontwikkelingen in de praktijk. Dit kernteam ‘klein’ spreekt elkaar tenminste 1 x per maand langer en komt minstens twee keer per jaar samen met de individuele - en groepsmentoren voor uitwisseling en overleg. In deze samenstelling als kernteam ‘groot’ kunnen belangrijke onderwerpen uit het onderwijs zowel vanuit het docent-, mentor- als het kernteamperspectief besproken worden.

Docenten vakgroepen en blok overleg
Om de ontwikkeling van de verschillende pijlers en leerlijnen in de opleiding te voeden komen verschillende vakgroepen samen. Deze zijn niet elk jaar hetzelfde, het ene jaar gaat het bijvoorbeeld om de maaklijn, dan weer om de overdrachtslijn of een ander deel van het curriculum. Zo blijft het curriculum en onderwijs continue up to date en in ontwikkeling. Daarnaast komen docenten die aan een zelfde leerjaar in een blok lesgeven, samen met de artistiek leider om uit te wisselen wat er op het programma staat.

Voltijds en Verkort
De artistiek leiders van voltijds en verkort hebben wekelijks overleg; ter praktische en inhoudelijke afstemming. Hierbij kunnen docenten of kernteamleden aanschuiven om de verbinding tussen beide opleidingen te voeden en elkaar te inspireren.

Onderwijsondersteuner
De onderwijsondersteuner maakt deel uit van het onderwijsbureau Theater en ondersteunt de artistiek leider c.q. de opleiding in administratieve en organisatorische zin. De ondersteuner is (mede)verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen artistiek leider, docenten en studenten, verzorgt een groot deel van de administratie en correspondentie, werkt roostergegevens uit, onderhoudt de contacten met aankomende studenten, bereidt opleidingsevenementen voor, ontwikkelt de nieuwe digitale leeromgeving (leerpodium) en is behulpzaam bij de (in- en/of externe) publiciteit rond voorstellingen.

Coördinator interne en externe samenwerking, en eindwerk
De coördinator onderhoudt en organiseert de contacten met afdelingen binnen de school en externe partners. Is verantwoordelijke voor huur externe locaties en werkt nauw samen met de onderwijsondersteuner. Daarnaast is de coordinator verantwoordelijk voor de administratieve en organisatorische aspecten van het eindwerk (4e jaars projecten).

Delen