De bachelor opleiding Design en Technologie bestaat uit vier verschillende jaren. Deze jaren zijn zo opgebouwd dat het van een brede basis in het eerste jaar steeds specialistischer wordt en vanaf jaar 3 gericht wordt op het werkveld in de laatste twee jaren. Als student aan de opleiding Design & Technologie leer je mee te werken aan een voorstelling vanuit de techniek met licht, video, geluid of technische productie.

Het eerste jaar is een breed jaar, dat is gericht op het vergaren van kennis op het gebied van theater en het werken op en rond podia en evenementen. Er komt veel aan bod van techniek tot ontwerp in de breedste zin van het woord. Naast het leren werken in de praktijk met alle technische middelen, zijn er ook vakken als kunstbeschouwing, dramaturgie en filosofie. Samen met de vakken theatertechniek, lichtontwerp, geluidstechniek vormt dit de basis van het eerste jaar. Je leert de taal kennen van een regisseur, scenograaf, of dramaturg en je leert de taal kennen van de specialistische vakken geluid, licht en theatertechniek. Je leert hoe je geluid, licht en theatertechniek kunt inzetten op de manier zoals dat past bij wat er op het podium gebeurt.

Bij geluid leer je over gehoor, microfoons, luidsprekers, analoge mengtafels, en akoestiek maar ook werk je aan gedichten en muziek en maak je een Sound Design bij een filmpje. Bij het vak belichting leer je de basis van het belichten, de eerste stappen hoe je tot een lichtontwerp komt en de uitvoering daarvan. Ook komen alle bijbehorende begrippen en de terminologie aan bod. Je gaat belichten met zowel conventioneel licht als met bewegend en led licht. Ook leer je in het eerste jaar de basis van het aansturen van licht, het programmeren op lichtcomputers. Je zet je bij het vak lichtontwerp de eerste stappen op het gebied van lichtontwerpen en leert hoe technische middelen in te zetten voor een concept of idee en je experimenteert met licht.

Naast de lessen doe je op de academie mee met een aantal projecten en iedere student kiest aan het eind van het jaar voor een specialisatie: technische productie, licht of geluid.

In het tweede jaar heb je met de hele klas gezamenlijke lessen als dramaturgie, kunstbeschouwing en filosofie. Alle overige lessen zijn binnen de specialisatie die je hebt gekozen. Dit zodat je snel op hoog niveau binnen je specialisatie kunt functioneren. In het tweede jaar zijn er ook een paar gezamenlijke projecten waarbij je je het geleerde ook in de praktijk kunt toepassen. Daarnaast leer je uitgebreid hoe je op een artistiek niveau en binnen een artistiek team communiceert vanuit je specialisatie.
Geluidsspecialisatie: Wat is de werking van geluid en muziek? Hoe ga je om met acteurs en zenders? Op welke manier heeft locatie en publiek invloed op je geluidsmateriaal? Hoe ga je om met niet-theatrale ruimtes? Je werkt met digitale mixers, software programma’s als Ableton en Qlab, en microfoons. Je verdiept je in geluidsontwerp op technisch en creatief gebied en ook in geluidsdramaturgie.
Lichtspecialisatie: Je gaat dieper in op het ontwerpen met licht en op manieren en technologieën hoe je dat kunt doen. Aan bod komen onderwerpen als “Wat is de emotie van licht” en hoe bereik je dat met de techniek die je voorhanden hebt? Ook wordt er gekeken naar de rol van licht in de dramaturgie van voorstellingen. Je maakt ook uitgebreid kennis met de ontwerpkant van het vak, met het maken van een lichtontwerp voor een theatervoorstelling, evenement of opera. Ook aanverwante terreinen van lichtontwerp komen aan bod, zoals het belichten van een tentoonstelling in een museum, voor architectuur of lichtkunst? Het gaat er steeds om hoe je licht inzet bij een artistiek product en hoe kan je dat zo goed mogelijk uitvoeren. Ook gaat het om welke eisen je kan stellen aan de kwaliteit van het licht. Je leert verschillende technologieën als het (beter) leren kennen van lichttafels, bewegend licht en led licht en 3D tekenprogramma’s als WYSIWYG en Vectorworks.

Technische Productie: Hoe coördineer je een voorstelling of evenement? Wat is het budget? hoe groot is de schouwburg? Hoeveel mensen moet je inplannen? Hoe produceer je een voorstelling op locatie op technisch gebied? Wat komt daar bij kijken? Is het decor reisbaar? Je werkt met studenten van de productieopleiding aan een project met studenten vormgeving in Maastricht: Decor Constructie en Uitvoering. In het decoratelier van de Nederlandse Opera en Ballet werken jullie een decor in tekening uit zodat een decoratelier dit zonder problemen kan uitvoeren.
Aan het eind van het jaar maken jullie met studenten van regie en scenografie een voorstelling gebaseerd op een verschijnsel uit de wetenschap.
In hettweede jaar loop je ook een korte stage in je specialisatie. Op deze manier leer je het werkveld kennen vanuit licht, geluid of technische productie.

In het derde jaar staat in het eerste deel van het jaar de onderzoeksstage centraal. Je doet een onderzoek in het werkveld. Dat kan zijn bij een theatergezelschap, een evenement of festival en soms ook bij een bedrijf. Je onderzoekt in deze periode hoe je werkt als technische producent, licht- of geluidsspecialist. Je persoonlijke leerdoelen liggen aan de stage ten grondslag. Deze formuleer je al in het tweede jaar. Ook wordt je in het tweede jaar gevraagd na te denken over een externe mentor, hiermee houd je contact over je ontwikkeling in je specialisatie.
Na de stage werk je samen met studenten van regie en scenografie aan een maakproject: het Mythologisch Manifest. Een project waarin alle studenten op een gelijkwaardige manier een voorstelling/installatie maken in de grote theaterzaal. Het derde jaar sluit je af met een afstudeerproject binnen of buiten de school of in het buitenland. Bij al deze projecten houdt je steeds contact met je mentor met wie je je professionele voortgang bespreekt.
Het jaar eindigt met een persoonlijk afstudeerplan voor je vierde jaar, je afstudeerfase. Dit plan wordt goedgekeurd in een eindgesprek met de studieleiding.

In het vierde jaar werk je voor een periode van negen maanden aan afstudeerprojecten. In deze periode is in ieder geval een afstudeerproject binnen de school met studenten die ook afstuderen van andere opleidingen een voorwaarde. Daarnaast kun je afstudeerstages doen buiten de school. Een onderzoek in de vorm van een essay of scriptie (ca. 6 weken) behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Delen