Visie en doelstellingen

De opleiding Theaterdocent voorziet in een eerstegraads bevoegdheid voor de pedagogische theaterpraktijk. Afgestudeerden beschikken over een eerstegraads onderwijsbevoegdheid (Bachelor of Theatre in Education) en zijn theatermaker-docent.
De theatermaker-docent stelt in zijn werk ‘de ander’ centraal en beweegt zich hiermee op het snijvlak van het artistiek en het pedagogisch handelen. Hij is hierbij zowel maker, theaterpedagoog als initiator. De theatermaker-docent drukt zich uit door middel van de kunstvorm ‘theater’. Het gaat hierbij om het uitwerken van theatraal materiaal op de vloer, maar ook - en steeds meer - om het inzetten van theatrale vaardigheden op tal van andere vlakken, zowel in het theaterveld en het onderwijs, als daarbuiten.

Relatie artistiek, pedagogiek en initiator

Het curriculum van de opleiding Theaterdocent stut op drie pijlers: het ambacht van het (theater)maken, het pedagogisch vakmanschap en de handelingsbekwaamheid van de initiator. Deze drie pijlers worden, in wisselwerking met elkaar, gedurende de opleiding doorlopend getraind. Middels overdracht, onderzoek en training wordt de student opgeleid tot een vakbekwaam professional die in staat is de ambachtelijke training van het theatermaken te koppelen aan de pedagogiek van het werken met ‘de ander’. De theatermaker-docent is aan het eind van zijn opleiding in staat zijn artistieke ideeën op theatrale wijze vorm te geven en deze uit te voeren in uiteenlopende pedagogische situaties en met verschillende doelgroepen.
Tijdens de opleiding leren studenten hoe zij in elk van deze gegeven situatie een link kunnen leggen tussen hun eigen passie voor theater, de betrokken spelers en de gegeven context. De student wordt dusdanig opgeleid, dat hij als artistiek initiator in staat is mogelijkheden binnen de verschillende werkvelden te zien en de aanwezige kansen te benutten. Hierdoor kan het theatermaken overal en op elk moment plaatsvinden; iedere locatie en iedere ontmoeting vormen mogelijke vertrekpunten voor een theatrale situatie.
Het onderwijs is bij uitstek een van de weinige plekken waar, in beschutting, de mogelijkheid bestaat om te experimenteren en te groeien.

Delen