Er zijn voor studenten van de Academie voor Theater en Dans diverse mogelijkheden om in aanmerking te komen voor studie- en stagebeurzen zoals via het Hanny Veldkamp Fonds (speciaal voor studenten van de Academie voor Theater en Dans), het Internationaliseringsfonds en het AHK Erasmusprogamma.
De hoogte van de beurstoelagen kan behoorlijk verschillen; echt kostendekkende toelagen zijn er niet.  Studenten die een periode van hun studie in het buitenland willen en willen weten hoe ze in aanmerking kunnen komen voor een beurstoelage kunnen terecht bij de coördinator internationalisering van de Academie voor Theater en Dans.

Zie ook: international desk en studentendecaan

Delen