COVID-19
Door het Coronavirus is het onderwijs niet op alle opleidingen hetzelfde als beschreven in deze studiegids. Sommige onderdelen worden online gegeven of hebben een andere vorm dan in deze studiegids beschreven. Omdat wij de invloed van Corona als een tijdelijke situatie zien, hebben wij besloten de studiegids niet structureel te wijzigen. Waar opleidingen vanwege Corona grote wijzigingen hebben aangebracht wordt dat aangegeven: in de lopende tekst of in een bijlage.  

Bekijk hier de extra richtlijnen op de OER i.v.m. Corona.

 

Delen