Naar inhoud

Studiegids

2021-2022

Mentoren & Buddy’s
Iedere student heeft, samen met een buddy-student, een persoonlijke mentor die hem/haar begeleidt van het eerste tot en met het vierde jaar. Deze mentor voert na iedere periode een gesprek met de studenten over de voortgang van de studie. In het eerste jaar gaan deze gesprekken over ‘studeren’. Kan de student de feedback uit de verschillende vakgebieden koppelen aan zijn/haar ontwikkeling, begint de student inzicht te krijgen in hoe hij/zij moet werken? Begrijpt de student waar hij/zij aan moet werken en wat dat concreet betekent?
In het tweede jaar begint er een specifieker beeld te ontstaan van het talent van de student. In de middagblokken kan de student hierop gebaseerd keuzes gaan maken. De mentor begeleidt dit keuzeproces en stuurt waar nodig bij.
In het derde jaar start het denken over de weg naar de praktijk. Waar in het veld zou de student een plek willen veroveren? Wat kan de student hier actief in doen? In het vierde jaar begeleidt de mentor de eerste stappen van de student in de praktijk, naar stages of andere projecten. Aan het einde van de studie zwaait de mentor de student via de afstudeerspeech en een schriftelijk verslag uit.

Kernteam (PLUS) en mentoren
De opleiding heeft een kernteam van 9 docenten uit verschillende vakgebieden die ook zelf een actieve werkpraktijk hebben. Daarnaast zijn de kernteamleden ook de mentoren die studenten begeleiden. Komend jaar zijn dit:
Alwin Pulinckx (spel), Jörgen Tjon a Fong (spel, verbatim), Ingrid Wender (improvisatie), Martin Verheesen (muziek), Rosa Reuten (beeldend, schrijven), Thomas Spijkerman (maken, ondernemersschap), Vanja Rukavina (spel), Nedda Sou (beweging), Sabrina van Halderen (spel).

Het kernteam komt wekelijks op woensdagochtend bij elkaar.
Een aantal keren per blok wordt dit team aangevuld met docenten en studenten (van iedere jaargroep 1 of 2 studenten) voor kernoverleg-
PLUS over de opleiding. Alle deelnemers kunnen onderwerpen agenderen. Het team van mentoren, docenten die graag aansluiten bij overleg en afgevaardigde studenten  hebben samen een brede blik op de ontwikkelingen in de praktijk en het vak van de acteur.Zij houden voeling met de ervaringen van de studenten en de (gast)docenten. Het onderwijs wordt geëvalueerd en langere beleidslijnen worden uitgezet.
John Agésilas is adviseur urban programmering en interculturele communicatie.

Docenten/vakgroepen overleg
De leden van het mentoren/kernteam onderhouden het contact met de collega’s die in hetzelfde vakgebied lesgeven. Indien mogelijk overleggen de vakdocenten op de First Mondays.
Twee keer per jaar ontmoeten alle docenten elkaar in de integrale beoordelingsvergaderingen.
Daarnaast is er 1 of 2 maal per jaar een studiedag.

Delen