De beroepspraktijk voor de scenograaf
Afgestudeerde scenografen zijn verantwoordelijk voor het vormgevingsconcept van een productie of voorstelling. Dat gebeurt veelal in nauwe samenwerking met een artistiek team. De scenograaf realiseert en communiceert zijn ontwerp, stuurt en begeleidt de uitvoering van zijn plannen.

De scenograaf werkt in een breed vakgebied van theatraal beeldende media. Dit kan gaan over decors en kostuums, maar ook over licht, video of interactie. Ook ruimtelijke of theatrale installaties kunnen tot het vakgebied van de scenograaf behoren.

Een scenograaf werkt op basis van een theatraal concept, dat -al dan niet- in samenwerking is ontstaan. Aanleiding kan een persoonlijke of maatschappelijke thematiek zijn, een (theater) tekst, of beeldend idee. De scenograaf heeft het vermogen een specifieke (ruimtelijke) beeldtaal te ontwikkelen gebaseerd op de uitgangspunten van het project. In de projecten komt de scenograaf met autonoom beeldende ideeën die medebepalend kunnen zijn voor het geheel.

Samenwerkingsverbanden
Binnen de ATD kent de opleiding scenografie vele samenwerkingsverbanden. Er is een intensieve samenwerking met de Regie-opleiding. De scenografie en regie studenten komen elkaar in vier projecten in de eerste drie jaar intensief tegen. Ook hebben zij de eerste twee jaar gezamenlijke lessen in Filosofie. Met de studenten van de Mime-opleiding wordt ook intensief samengewerkt in meerdere projecten. Andere samenwerkingen zijn er met de studenten Design&Technology, de studenten van de OPP en de ATKA.

Binnen de AHK werken de studenten in het tweede jaar intensief samen met de studenten van de Academie van Bouwkunst. In het derde jaar werken zij samen met componisten en musici van het Conservatorium van Amsterdam. Daarnaast is er binnen de ATD een verdiepende samenwerking met het ID lab in jaar 1,2 en 3. Daarbij wordt in een derdejaars project samengewerkt met de VR Academy. 

Er is contact met een levendig netwerk van scenografen in binnen- en buitenland, waar de scenografie studenten stagelopen. Met het Opera Forward Festival is een nauwe band ontstaan, waarbij tweedejaars studenten een korte opera maken en alumni binnen het festival hun vervolgstappen kunnen zetten. Met de Nationale Opera is een interessant contact, waarbij studenten regelmatig ateliers bezoeken, voorstellingen bijwonen, en op groot formaat leren schilderen in het atelier van de Nationale Opera.
 

Delen