COVID-19
Door het Coronavirus is het onderwijs niet op alle opleidingen hetzelfde als beschreven in deze studiegids. Sommige onderdelen worden online gegeven of hebben een andere vorm dan in deze studiegids beschreven. Omdat wij de invloed van Corona als een tijdelijke situatie zien, hebben wij besloten de studiegids niet structureel te wijzigen. Waar opleidingen vanwege Corona grote wijzigingen hebben aangebracht wordt dat aangegeven: in de lopende tekst of in een bijlage.  

Bekijk hier de extra richtlijnen op de OER i.v.m. Corona.

 

Voor de opleiding Scenografie kan gezegd worden dat het curriculum bijna in volledige vorm is gedoceerd afgelopen jaar. Uiteraard hebben we de vorm van de projecten en lessen moeten aanpassen aan de mogelijkheden van het moment. Zo zijn lessen en projecten online gegaan. De kern van de opleiding, het leren vormgeven van de theatrale ruimte, is ongewijzigd gebleven. Op de momenten dat de theaters waren (en het theater zich niet meer binnen muren van baksteen afspeelde) hebben we in de projecten de digitale theatrale ruimte onderzocht en vormgegeven. Wellicht is theater in wezen de ontmoeting van een levend werk en een levend publiek. Dan is het samenkomen in de tijd al een prima voorwaarde voor een theatrale ontmoeting. Vanuit dat denken hebben studenten met hun docenten het wezen van theater en de theatrale ruimte onderzocht. Daar zijn prachtige projecten uit voort gekomen, waar de interactie met het publiek, de werking van de digitale theatrale ruimte (ha, geen zwaartekracht!) tot nieuwe inspirerende gedachten en vormen heeft geleid.

Delen