In ons onderwijs sta jij als student centraal. Het onderwijs bevordert een integrale ontwikkeling van jouw talent en onderwijsleerproces. Dat is niet alleen een kwestie van talent maar van mentaliteit en van ‘heel graag  willen’.
Als student moet je je rekenschap geven van de eisen en de discipline die het toekomstige beroep aan je stelt. Maar het is ook belangrijk dat jouw kunstenaarschap een persoonlijke noodzaak heeft en gerelateerd is aan jouw aanleg en behoefte om te communiceren via de podiumkunsten.

Binnen het onderwijs ben je als student relatief onafhankelijk. Naast het aanbod van de opleiding krijg je de vrijheid om te onderzoeken, te experimenteren, inspiratie op te doen, nieuwe mogelijkheden aan te dragen en over de schuttingen van je eigen discipline heen te kijken. Je zult je moeten openstellen voor perspectieven die misschien niet als vanzelfsprekend voor je zijn en je tegelijkertijd gaandeweg bewust worden van de cultuurbepaaldheid van je eigen ideeën en opvattingen. Zelfinzicht en kritische reflectie zijn, naast kennisvergaring en de toepassing daarvan, onmisbare vaardigheden om je opleiding met succes te kunnen doorlopen.
Een ijkpunt bij de beoordelingen is of je als student (uiteindelijk) in staat bent boven de vakmatige competenties uit te stijgen en op een eigen en zelfstandige manier invulling kunt gaan geven aan het vak.

Je leert een visie te ontwikkelen en op een eigen wijze invulling te geven aan je professie. Doordat je tijdens je opleiding leert samenwerken, kun je jezelf toetsen aan anderen en in een professionele context plaatsen.
De school wil zo een klimaat bieden waarbinnen de ontwikkeling van vaardigheden gepaard gaan met de ontwikkeling van een kritisch en reflectief vermogen, waardoor je als afgestudeerde in staat bent de bestaande praktijk te beïnvloeden en te veranderen.

De docenten en studenten hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderwijsleerproces. De opleiding is verantwoordelijk voor het aanbod, de studiemogelijkheden, de keuzemogelijkheden, de begeleiding en de facilitering.
Van jou als student wordt verwacht dat jij ontdekkend leert en vragen stelt. Naarmate de opleiding vordert moet je in staat zijn om ten aanzien van het onderwijsaanbod de juiste keuzen te maken en initiatieven te nemen om je eigen proces te kunnen sturen. Door het zien van samenhang, het ontdekken van je eigen voorkeuren, kun je je eigen leerproces organiseren en ontwikkel je - wat met een mooi woord, zelflerend vermogen wordt genoemd. Dit zelflerend vermogen is belangrijk voor de toekomst. Omdat we willen dat, als je straks van school bent, je nog steeds zult blijven leren en jezelf blijft ontwikkelen.


 

Delen