Naar inhoud

Studiegids

2021-2022
 

De interne berichtgeving binnen de Academie voor Theater en Dans vindt plaats op diverse manieren. Iedere opleiding heeft een prikbord waarop het rooster en andere mededelingen zijn te lezen. Daarnaast hebben studenten allemaal een eigen AHK e-mailadres en zijn er over het gebouw verspreid informatieborden waar belangrijke mededelingen op worden geplaatst.

MyAHK
Om je AHK mail te lezen moeten inloggen op MyAHK. In deze gepersonaliseerde omgeving (het intranet van de AHK) staat belangrijk nieuws, zoals ziekmeldingen van docenten worden ook mededelingen over activiteiten buiten jouw eigen opleiding gedaan. Bovendien is op het intranet veel nuttige informatie te vinden over tal van praktische zaken zoals collegegeld, verzekeringen, fondsen en beurzen en nog veel meer.
Omdat veel van de belangrijke en up-to-date communicatie verloopt via MyAHK, is het belangrijk dat student hun AHK mail adres gebruiken en geregeld inloggen. Dat kan vanaf iedere computer met internet via www.myahk.nl

Met vragen over het rooster kunnen studenten terecht bij de opleidingssecretaris van hun opleiding.

Delen