De leiding van de opleiding ligt in handen van de artistiek leider en is verantwoordelijk voor het dagelijkse, artistieke, onderwijskundige en zakelijke beleid en de interne en externe contacten. In de vertaling van dit beleid hebben de artistiek leider en de directie binnen een afgesproken taakverdeling een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid. 

Docenten en begeleiding 
De docenten en coaches zijn professionals op het gebied van de podiumkunsten. 
Artistiek leider: Lisa Schiphorst en Merel Eijkelhof a.i.
Coördinatie onderwijs jaar 1, 2 & 3:  Merel Eijkelhof 
Coördinatie onderwijs jaar 4:  Loes Ponsioen 
Stagedocent :  Tessa van Lier
Docent persoonlijke ontwikkeling:  Lisa Schiphorst 

Mentoren binnen de OPP 
Om de studievoortgang van de studenten te stimuleren en de zelfstandigheid van de studenten te vergroten zijn er mentoren die tevens als docent of begeleider bij de OPP werkzaam zijn. Zij begeleiden de studenten aan de hand van groepsbijeenkomsten en individuele bijeenkomsten. In de groepsbijeenkomsten wordt de voortgang van de gehele groep besproken en in de individuele bijeenkomsten is ruimte voor het bespreken van meer persoonlijke studie gerelateerde zaken. In het derde jaar wordt een overgang gemaakt van begeleiding door een mentor naar begeleiding door de studieleiding. 
Mentor jaar 1:  Joyce Woudenberg 
Mentor jaar 2:  Sophie van Hoorn 
Studiebegeleider jaar 3:  Lisa Schiphorst  
Studiebegeleider jaar 4:  Loes Ponsioen 

Kerndocenten 
De opleiding werkt met een aantal kerndocenten die mede beleid maken en sturing geven aan onderwijsontwikkelingen: Sophie van Hoorn & Joyce Woudenberg.
 

 

Delen