De binding met het onderwijs komt rechtstreeks tot uiting in de docenten en gastdocenten waarmee de opleidingen werken. Een aantal docenten vormt samen met de artistiek leider de staf of het kernteam van de opleiding. Zij zorgen samen voor de continuïteit, de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. In lijn met de visie op onderwijs stellen de docenten zich op als kritische onderzoekende begeleiders die de studenten confronteren met hun visie op het vak en op de wereld. Omdat zij ook in de beroepspraktijk werkzaam zijn, nemen zij adequate en relevante ervaringen mee in hun lessen. Zij houden zich op de hoogte van nieuwe inzichten op hun vakgebied en in het onderwijs en stellen zich open voor uiteenlopende vormen van en opvattingen over kunst en cultuur.  

Door het kleine aantal studenten en in de jaargroepen per opleiding is er voor de docenten voldoende gelegenheid om studenten, waar nodig, individueel te coachen. Docenten worden door de studenten doorgaans als een inspiratiebron en referentiepunt ervaren; mensen waaraan je je als student kunt spiegelen.

Gastdocenten worden vooral aangetrokken voor kortlopende projecten, workshops of voorstellingen. Enerzijds zoeken de opleidingen naar gastdocenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend, over een ruime ervaring beschikken of specifiek zijn voor een bepaalde stijl of een bepaald genre. Anderzijds nodigen zij ook jongere gastdocenten uit; mensen met een beginnende maar veelbelovende praktijk, die een bepaalde vernieuwing vertegenwoordigen en die de studenten stimuleren tot onderzoek.

Delen