In de voortdurende discussies over de relatie tussen de school en de omringende wereld en het werkveld is diversiteit en inclusie een terugkerend en belangrijk onderwerp.

Veel van de opleidingen zijn bezig met diversiteit en inclusiviteit wat leidt tot discussies veranderingen in curricula, experimenten en investeringen in de programma's. In 2018 is binnen de ATD het platform diversiteit en inclusiviteit opgericht dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van beleid en het ontwikkelen en uitvoeren van de verschillende initiatieven om tot een consistente aanpak te komen.

Wil het werkveld en de academie echt onze diverse samenleving vertegenwoordigen, dan moeten we veranderen en een omgeving creëren die nieuwe verhalen en repertoire, alternatieve codes en visies, en alternatieve vormen van beweging en reflectie verwelkomt - en tegelijkertijd de wederzijdse erkenning en verbondenheid in al deze onderwerpen in stand houdt.

We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen het gevoel heeft dat de ATD een veilige haven voor hen is. De school meer inclusief maken omvat veel meer dan alleen het uitnodigen van studenten met een niet-westerse achtergrond om te auditeren. Een voorbeeld van activiteiten op dit gebied zijn de ATD-personeelstrainingen die zich richten op unconscious bias, diversiteit en inclusie. In de introweek van het academisch jaar 2019-2020 namen alle studenten - niet alleen de eerste jaren - deel aan activiteiten die gericht waren op inclusiviteit en diversiteit, zoals de Black Heritage Tour en de HALf6-bijeenkomsten met Jörgen Tjon A Fong en anderen.

Als de ATD haar leeromgeving echt wil veranderen en inclusief onderwijs wil aanbieden in een inclusieve omgeving, moeten de huidige medewerkers en studenten onderzoeken wie ze zijn als individu en als organisatie. Welke rol spelen zij in het behoud van het bestaande systeem? Op welke manier zouden ze het systeem kunnen veranderen en wat zouden de gevolgen van die veranderingen zijn? Een gemeenschappelijk punt van waaruit we vertrekken is de waarde die we hechten aan de podiumkunsten en de betekenis van de kunsten voor de wereld waarin we leven.

Voor stappen en aandachtsgebieden die we hebben geformuleerd om aan inclusiviteit te werken zie het Beleidsplan Diversiteit en Inclusiviteit ATD, 2018.

Voor meer actuele informatie zie de laatste nieuwsbrief.

Delen