Naar inhoud

Studiegids

2021-2022

De leiding van de opleiding ligt in handen van de artistiek leider. De artistiek leider is verantwoordelijk voor het dagelijkse, artistieke, onderwijskundige en zakelijke beleid en de interne en externe contacten.
De dagelijkse leiding bestaat uit:

  • artistiek leider: Gertjan Houben
  • onderwijscoördinator: Anke Nust         
  • onderwijsondersteuner: Jerry van der Kooi
  • planning en roostering: Maartje van der Heide

Overlegorganen

  • stafoverleg: artistiek leider, onderwijscoördinator
  • curriculumcommissie: onderwijscoördinator, hoofddocenten en gastdocenten
  • vakgroepoverleg: (met hoofddocenten) technische productie, lichtontwerp, geluidsontwerp, artistiek leider en onderwijscoördinator
  • commissie van examinatoren: artistiek leider (voorzitter) en (gast)docenten betrokken bij het afnemen van beoordelingen, evaluaties en/of examens
  • studievoortgangoverleg: jaargroepgesprekken met artistiek leider en/of onderwijscoördinator
  • mentoraat: gesprekken individueel over persoonlijke en professionele ontwikkeling student met mentor.

 

Delen