Doel en uitgangspunt van de Mime Opleiding is het opleiden van kunstenaars binnen het brede werkveld van de mime. Mimespelers en theatermakers beheersen de mimeprincipes en techniek en kunnen deze koppelen aan hun artistieke en creatieve visie en theaterpersoonlijkheid. Zowel in het spelen als in het theatermaken stellen zij het experiment en de vernieuwing centraal, zodat op het einde van de opleiding de ontwikkeling van een eigen handtekening zichtbaar wordt. Met behulp van de opleiding bepaalt de student in de loop van de studie waar zijn of haar prioriteiten komen te liggen: op de ontwikkeling tot mimespeler of tot mimetheatermaker.

Uitgangspunt is het stimuleren van een eigen, persoonlijke bewegingstaal gebaseerd op de mime corporel, een bewegingsleer die houdingen en bewegingen van het menselijk lichaam analytisch benadert, om van daaruit theatrale mogelijkheden te ontwikkelen. De mime corporel wordt niet gezien als een gefixeerde techniek, maar als een bewegingstaal die zich voortdurend ontwikkelt. De mime corporel vormt het fundament van de opleiding, een gemeenschappelijke bron waaruit een rijkdom aan verschillende theatrale uitingen voortkomt die in de beroepspraktijk leiden tot een veelzijdig aanbod aan mimevoorstellingen

De opleiding schuwt het grensverkeer met andere disciplines niet. De mime is in oorsprong en in haar geschiedenis steeds verwant geweest met andere theatrale uitingen: met teksttheater, dans, muziektheater en performancekunst. Juist omdat beïnvloeding ook verrijking kan betekenen, wordt het contact met andere disciplines gezocht. De eigen  identiteit en verworvenheden blijven echter altijd centraal staan.

Delen