We toetsen en beoordelen ook onszelf als onderwijsinstelling. Jullie oordeel is daarin heel belangrijk.
Na afloop van alle lesprogramma’s en projecten vindt in de regel een mondelinge evaluatie plaats. De betreffende docent(en) en studenten bespreken gezamenlijk  de ervaringen van alle betrokkenen. Het doel van deze evaluatie is:

  • toetsing van de inhoud en het verloop van het programma of project met betrekking tot de doelstellingen
  • toetsing van de waarde van het programma of project in het curriculum van de opleiding.
  • toetsing van de aanpak en begeleiding van de docent(en)
  • toetsing van het leerrendement van de studenten.

Naast deze gesprekken worden er ook periodiek schriftelijk of digitaal vakevaluaties afgenomen onder jaargroepen. Deze hebben de vorm van een anonieme enquête waarin de studenten tal van aspecten van het onderdeel of vak en de aanpak en kwaliteit van de docent kunnen beoordelen.
Voor het afstuderen vragen we bovendien alle studenten om een programmaevaluatie in de vorm van een anonieme enquête in te vullen, waarin zij de gehele opleiding kunnen beoordelen en aanbevelingen kunnen doen. Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête wordt een gesprek gevoerd met een onafhankelijke beleidsmedewerker kwaliteitszorg. Hierin kunnen zij ook kwalitatieve feedback op hun opleiding geven. De resultaten van alle onderzoeken worden jaarlijks verwerkt en per opleiding besproken in een gesprek tussen de artistiek leider en de directeur waaruit eventuele actiepunten voor de komende jaren voortkomen.

Eens in de twee jaar doen alle opleidingen van de hogeschool mee aan de landelijk Nationale Studenten Enquête (NSE). Studenten worden per mail opgeroepen hieraan, in zo groot mogelijke getale, deel te nemen.

Mocht je klachten hebben over de kwaliteit van het onderwijs, dan zijn er verschillende mogelijkheden om deze te uiten. Bekijk het Klachtenloket: klik hier

Delen