Naar inhoud

Studiegids

2021-2022
 

Zie de website voor het meest actuele overzicht van de (gast)docenten.

De leiding van de opleiding ligt in handen van de artistiek leider (Steven Van Watermeulen). Hij is verantwoordelijk voor het dagelijkse, artistieke, onderwijskundige en zakelijke beleid. In de vertaling van dit beleid hebben de artistiek leider en de directie binnen een afgesproken taakverdeling een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid.

Overlegorganen:
docentenvergadering: artistiek leider, (gast)docenten en 1 student
commissie van examinatoren: artistiek leider (voorzitter) en docenten betrokken bij het afnemen van beoordelingen, evaluaties en/of examens.
studentenoverleg: gesprekken met artistiek leider waarin alles de opleiding betreffende (maar ook daarbuiten) besproken kan worden.

Opleidingssecretariaat
De opleidingssecretaris (Marieke Plantinga) maakt  deel uit van het onderwijsbureau Theater en ondersteunt de artistiek leider c.q. de opleiding in administratieve en organisatorische zin. De opleidingssecretaris is (mede)verantwoordelijk voor een goede  communicatie tussen artistiek leider, docenten en studenten, voert een groot deel van de administratie en correspondentie, werkt roostergegevens uit, onderhoudt de contacten met aankomende studenten, bereidt de  selectiedagen voor, maakt  de studioroosters en is behulpzaam bij de (in- en/of externe)  publiciteit rond voor- stellingen en de productionele organisatie daaromheen.

 

Delen