Jaarlijks betaal je de leermiddelenbijdrage. Met dit bedrag financieren wij de vele voorstellingen en projecten, die voor een relatief laag budget binnen de academie (maar soms ook op locatie) worden geproduceerd en die ons onderwijs uniek maken. Het gaat vooral om materiële kosten, zoals decors, kostuums, huur van theaters en repetitieruimtes, reis- en verblijfskosten, publiciteitskosten e.d., maar ook om kopieerkosten van door docenten samengestelde readers, toneelstukken en partituren (die vaak niet meer of niet in de juiste vertaling verkrijgbaar zijn).  

Omdat het verrekenen van deze uitgaven per project, les, voorstelling of opdracht met de individuele student te veel tijd en administratieve rompslomp zou opleveren en de school bovendien bewust kiest voor een ‘solidariteitsprincipe’, betaalt iedere student evenveel. Zo wordt voorkomen dat een student op bepaalde moment door financiële afwegingen of problemen belemmerd zou kunnen worden in het meedoen aan een project, voorstelling, opdracht of een andere voor de opleiding belangrijke activiteit.

Hoewel de leermiddelen & kopieerkostenbijdrage formeel een vrijwillige bijdrage is, kan de academie of de leiding van de opleiding die je volgt - bij achterwege blijven van betaling - besluiten jou uit te sluiten van deelname aan bepaalde projecten, voorstellingen, lessen of opdrachten die vanuit de leermiddelenbijdrage worden betaald. De opleiding zal in het geval je hierdoor studievertraging zou kunnen oplopen jou een alternatief bieden zodat je studievoortgang doorloopt.
 

Delen