De Opleiding Productie Podiumkunsten beschrijft de toekomstige productieleider, creative producer/producent, voorstellingsleider of regieassistent als volgt: 

De productieleider van de toekomst verhoudt zich professioneel tot de wereld, zichzelf, het proces, het beroep, het team en de kunst. Hij of zij doet dit met kennis van zaken en op een open, flexibele, onderzoekende, (maatschappelijk) betrokken, eigen, pro-actieve, kritische en sensitieve wijze. 

In deze missie staan aspecten, waarden en eigenschappen die voor de student en toekomstige professional van groot belang worden geacht. De missie vormt het uitgangspunt van de selectie- en beoordelingscriteria. 
 

Delen