Studenten van de opleiding Design en Technologie werken mee aan een artistiek proces binnen het creatieve team aan de totstandkoming van een voorstelling, presentatie of evenement. Deze dynamische omgeving vereist dat studenten energiek en eigenzinnig zijn, een duidelijke visie hebben en kritisch en creatief zijn. Als technisch producent, licht- , video-, of geluidontwerper verwachten we dat studenten actief geïnteresseerd in kunst en cultuur, nieuwsgierig en ambitieus.
De opleiding leidt studenten op die beschikken over kennis en visie van waaruit zij het artistieke idee kunnen verwerkelijken. Studenten die kunstenaarschap kunnen verbinden aan vakmanschap en hun creatieve visie en analyse kunnen koppelen aan samenwerken in een artistiek team. De opleiding richt zich op meerdere vakgebieden. Ieder vakgebied en iedere student draagt vanuit zijn eigen specialisatie bij aan de realisatie van het artistieke concept. Het begint, welke specialisatie je ook hebt, altijd met dromen en met wederzijdse inspiratie.
De opleiding sluit aan op de vraag naar mensen die kennis hebben van een specifiek gebied, binnen de technische mogelijkheden van het theater, en beoogt kritische studenten af te leveren op een hoog artistiek en creatief niveau.
 

Delen