klik hier om het bestand te downloaden

Hieronder zie je het overzicht van de verschillende overlegvormen die er zijn binnen de opleiding. Het gaat hierbij om de werkoverleggen tussen verschillende medewerkers van de opleiding waarbij de voortgang van studenten wordt besproken, er uitwisseling plaatsvindt of er wordt gekeken naar de werkwijze die we toepassen en hoe die kan worden doorontwikkeld. Bij deze overleggen is de student niet aanwezig. Wel worden relevante uitkomsten gecommuniceerd via de digitale leeromgeving. 

De student heeft een aantal overleggen binnen ieder blok en ieder semester. Hieronder een overzicht van die vaste overleggen. 

  • Praktijkbegeleider:meerdere overleggen per blok (di-zo*)
  • Eindwerkbegeleider: meerder overleggen tijdens eindwerk (di-zo)
  • Coach:1 x per semester (di-zo)
  • Artistiek leider:1 x per blok individueel (di-zo)
  • Artistiek leider:1 x per blok met jaargroep (ma)
  • Mentorgroep: 1 x per maand (ma) |
  • Onderwijsondersteuner: indien nodig

*Deze overleggen vinden plaats buiten de maandagen.

Delen