Naar inhoud

Studiegids

2021-2022
 

De ATKA     creërende acteurs & muzikaal performers

Inleiding: Terugblik op Corona studiejaar 2020 – 2021 en introductie op schooljaar 2021 – 2022
De Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie heeft net als iedere andere instelling in Nederland sinds maart 2020 te maken gekregen met de gevolgen van het Corona Virus. Voor ons was het direct duidelijk dat we de structuur en het ritme van het lesprogramma zoveel mogelijk intact zouden laten en naar een online omgeving zouden omzetten. Dit hebben we direct in de 1e week doorgevoerd. Ook de dagelijkse check-in (het dagelijks aanmelden van studenten) hebben we in plaats van in de kantine op de zesde verdieping, online aangehouden, om zo een doorlopend beeld te blijven houden van wat er binnen onze community leeft en speelt. Want uiteindelijk is dat wat onze school is: een community die samen ontdekken hoe ze binnen verschillende omstandigheden, randvoorwaarden, op verschillende plekken, in verschilende politieke klimaten, in weer en wind theater kunnen maken.

Hoewel het natuurlijk flink omschakelen was heeft deze periode ons ook 1 ding duidelijk gemaakt: dat er altijd theater kan worden gemaakt met de middelen die er wèl zijn en dat we de wendbaarheid en flexibeliteit van docenten en studenten nooit moeten onderschatten. Want dat is immers ook waar onze opleiding voor wil staan: een opleiding die weerbare spelers en makers aflevert en een actieve bijdrage levert aan het kunstenveld van morgen.
Ook dit nieuwe schooljaar zullen de omstandigheden wellicht weer anders zijn dan we gewend waren in het oude normaal. De meeste lessen zullen wel weer fysiek kunnen plaatsvinden, al weten we natuurlijk niet met welke onvoorziene omstandigheden we dit schooljaar te maken zullen gaan krijgen.

Ons lesprogramma richt zich niettemin altijd op twee aspecten: het technisch trainen van het instrument van deacteur/performer en het toepassen van dit instrument in (nagebootste) praktijksituaties en onderzoeken op welke manieren en op welke plekken dit instrument van waarde kan zijn. De opleiding wordt derhalve meer en meer een opleiding die zich tot de wereld buiten het schoolgebouw verhoudt en op die manier studenten laat leren van praktijkervaringen binnen een onderwijscontext.
In het najaar van 2020 hebben we hier reeds een aanzet mee gemaakt door met de hele ATKA het project “Dare to Care” op te zetten. Een project waarbij alle middagblokken met verschillende methodes, insteken en utikomsten allemaal de wereld buiten school als uitgangspunt namen en zich actief verhielden tot “de ander” voor wie het werk gemaakt gaat worden. Het resulteerde in een project met en over AZC bewoners, een voorstelling voor de Zee, een voorstelling voor verpleeghuis Boszicht in Nijmegen, een film met jongeren uit stadsdeel de Bijlmer en een voorstelling over en voor voorbijgangers in de publieke ruimte.

In een nieuw schooljaar zullen wij een dergelijke opzet aan het begin van het jaar herhalen in samenwerking met de opleiding Theaterdocent en de Opleiding Productie Podiumkunsten. Verder wordt er onder de vleugels van de ATKA gewerkt aan de oprichting van een eigen muziekproductielabel en een meerjarige samenwerking met de TU Delft.
Er zijn een aantal inzichten die wij hebben gehad in dit coronajaar die wij willen meenemen naar het volgende studiejaar. Zo
blijven we het komende schooljaar werken in kleinere groepen tijdens de spellessen. Het trainen van het ambacht van het spelerschap is effectiever in kleinere groepen. Dat leidt tegelijkertijd tot meer ruimte voor zelfstudie en verdieping in het rooster wat leidt tot een meer autonome houding van de acteur en theatermaker in opleiding. Het waren omstandigheden waar we door dit coronajaar in terecht zijn gekomen, maar die ons eigenlijk wel goed zijn bevallen en die we graag willen verankeren in het rooster.Wij zullen daarin per project een afweging maken welke aanpak hierin het beste resultaat zal hebben.

We zien weer uit naar een nieuw schooljaar. Vast en zeker met nieuwe uitdagingen in het vooruitzicht. Maar met de hechte community die onze school inmiddels is geworden en het vertrouwen in onze vaardigheid om in iedere situatie flexibel te kunnen zijn, zien we dit schooljaar weer vol optimisme en goede zin tegemoet.
 

 

Delen