Naar inhoud

Studiegids

2021-2022
 

Welkom. 

Fijn dat je geïnteresseerd bent in de studiegids van Theaterdocent. Bij de AHK kun je op twee manieren een opleiding volgen tot theaterdocent: Theaterdocent Voltijds en Theaterdocent Verkort. Theaterdocent Voltijds is een vierjarige voltijdsopleiding die, na selectie, toegankelijk is voor studenten met een MBO/HAVO/VWO/HBO/WO-diploma. Theaterdocent Verkort is een tweejarige parttime opleiding die, na selectie, toegankelijk is voor studenten met een diploma Bachelor Theatre of vergelijkbare ervaring in de praktijk.

Beide opleidingen baseren hun opleiding op de visie dat het fundament van de theaterdocent gevormd wordt door de driehoek (theater)maker-docent-creator. Gezien het verschil aan (opleidings-)niveau van de studenten en tussen parttime en voltijds is de uitwerking in onderwijs en (gedeeltelijk) het docententeam verschillend. Het structurele overleg tussen beide opleidingen leidt tot afstemming en kwaliteitsverbetering van beide opleidingen.  


Beide opleidingen kenmerken zich door een studentengroep met een grote diversiteit aan achtergronden (sociaal, onderwijs, cultureel, gender en leeftijd) en ervaring. De opleidingen zijn lerende organisaties die zich sterk verbinden met de actualiteit. Het onderwijs beweegt mee met de kwaliteiten van de studenten en de ontwikkelingen in en vragen uit de praktijk.  

Deze studiegids geeft informatie over verschillende onderdelen van de opleiding. Wij pogen een inclusief taalgebruik te hanteren. Bij vragen of opmerkingen kun je altijd contact met ons opnemen. 

Veel plezier met het lezen van deze studiegids!

Lenne Koning
(artistiek leider opleiding Theaterdocent – Voltijds)


Theaterdocent in de wereld

Voordat we in deze studiegids starten met de visie op het theaterdocentschap en de vertaling daarvan naar de aanpak en het curriculum van de opleiding, willen we even stilstaan. Stilstaan bij de tijd waarin we dit vak vormgeven en de wereld waarin dat gebeurt. We hopen namelijk mensen op te leiden die zich steeds opnieuw in de actualiteit en wereld met het vak als theaterdocent kunnen manifesteren. Van belang kunnen zijn. Kunnen opschudden, troosten, verbeelden, verwonderen, verbinden, wakker maken en in beweging brengen.

De wereld verandert continu, dat is een constante factor. Op dit moment zijn er grote uitdagingen die veel verbeeldingskracht vragen om de impact ervan echt voor te kunnen stellen. Om er vervolgens een handzame vertaling van te maken in wat jij er, als individu in betekent en eventueel aan kan bijdragen. We hebben het dan over uitdagingen zoals de impact van klimaatverandering en sociale onrechtvaardigheid.

Om even wat denkers erbij te halen die hier inspirerend over schrijven: de Kroatische filosoof Srecko Horvát zegt dat we ‘bevangen zijn door het ‘presentisme’. Door een overload aan info hebben we geen ruimte meer om vooruit te kijken of terug te blikken. We zijn continu in het ‘nu’. Ook wel ‘present shock’ genoemd door Douglas Rushkoff, een Amerikaanse mediatheoreticus. Terwijl we juist vooruit zouden moeten kijken, en de grootte van de toekomstige problemen daadwerkelijk moeten laten doordringen om te zien welke drastische veranderingen er nodig zijn.

Om die drastische veranderingen ons te kunnen voorstellen, hebben we een enorme dosis aan verbeeldingskracht voor nodig. En we hebben verbeeldingskracht nodig om ons los te rukken van dat ‘presentisme’, om uit die maalstroom van een continue nu te stappen. Om tijd te nemen ‘de andere kant’ van wat we kennen, of wat ons voorgeschoteld wordt, of denken te weten te onderzoeken.

Dit is een sterke oproep voor het belang van de kunsten. En belang van het nadenken over hoe we hier op deze wereldbol ‘zijn’ met elkaar. Dat is en zal een van de mooie uitdagingen van deze tijd zijn, die al onze verbeeldingskracht nodig heeft: hoe mensen met uiteenlopende ideeën en achtergronden nieuwsgierig te maken, bij elkaar te brengen en bij elkaar te hóuden. In een wereld waarin o.a. door de klimaatverandering vele mensen zich zullen blijven verplaatsen. Elkaar dus tegen komen en het met elkaar op deze wereldbol moeten doen. Ik denk dat wij het voorrecht en de uitdaging hebben daar middenin te staan als theaterdocenten. Omdat ons werk onlosmakelijk het startpunt vindt in het werken met verschillende mensen. In het onderwijs en daarbuiten. Over uiteenlopende onderwerpen die er voor de theaterdocent en deelnemers en publiek toe doen. Wij leiden daarom de theaterdocent op met het ambacht om actie vorm te geven. Waarbij actie breed opgevat nadrukkelijk breed opgevat mag worden.

Ook een grote uitdaging is om dan gezamenlijk ervoor te zorgen dat we dit ambacht ontwikkelen. Daar vraagt tijd, aandacht, verdieping, onderzoek en gezamenlijk plezier in een ontdekkingstocht. Terwijl het engagement of de actie vaak dat geduld niet heeft. Op die balans begeven we ons nu als opleidingscommunity: hoe te werken in een tijd waarin actie om aandacht schreeuwt, terwijl het ambacht ruimte en tijd vraagt. Zodat we daar zo vindingrijk en sterk mogelijk in worden. Zodat alle kleine en grote verhalen, op zo’n manier worden verteld, dat ze iets waardevols teweegbrengen bij een publiek. En de motor van het engagement en de actie, ondertussen in beweging blijft.

Als ontwikkel doelen werken we aankomend jaar door aan:

  • Internationale samenwerking, verbonden aan lokaliteit
  • Inclusieve pedagogiek, de rollen van student en docent binnen ambacht&actie
  • Digitale leeromgeving (leerpodium)
  • Schrijfvaardigheid ondersteuning
  • In praktijk verdiepen van theoretische visie
  • Creatorschap ontwikkeling binnen de opleiding
  • Training mentoren (rol, samenwerking binnen ATD, begrenzing)
  • Samenwerking binnen ATD, vanuit visie op ATD als community en huis
  • Plek theaterdocent in het werkveld, door versterking landelijk netwerk
  • Kua als verdiepingsvak

 

Delen