Leerlijnen 
De gehele opbouw van de Opleiding Productie Podiumkunsten wordt samengevat in de zin 
Wij; het team en ik, creëren in de wereld.

De drie hoofdtermen uit deze zin vormen de drie leerlijnen waaruit de studie is opgebouwd. Deze leerlijnen staan garant voor een evenwichtig onderwijsprogramma. Binnen deze leerlijnen wordt gewerkt aan de algemeen geldende competenties voor alle Nederlandse theateropleidingen. 

De leerlijn - Wij; het team en ik vertegenwoordigt de eigen ontwikkeling van de student binnen de studie en het vakgebied én het werken in teamverband. De productieleider werkt intensief samen en moet een proces kunnen aansturen. Hiervoor zijn zelfkennis, (persoonlijk) leiderschap en vaardigheden om samen te werken onontbeerlijk. Als student van de Opleiding Productie Podiumkunsten leer je het maximale uit jezelf te halen en krijg je de kans jezelf optimaal professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Vakken en projecten als managementvaardigheden, beweging, stages en mentorgesprekken maken deel uit van deze leerlijn. 

De leerlijn - Creëren vertegenwoordigt de productionele- en technische vakken binnen de opleiding. Gespecialiseerde vakkennis komt in deze leerljjn aan bod. Vakken als projectmanagement, financiën, cultureel ondernemen en basis theatertechniek staan aan de basis van het vak van productieleider. Je leert hoe je op verschillende manieren projecten kunt financieren, organiseren, plannen en uit te voeren. Het gaat bij het produceren in de podiumkunsten over creativiteit, verbeelden en verwezenlijken, over dromen en handelen, over onderzoeken en beslissen. 

De leerlijn – In de wereld gaat over het ontwikkelen van jóuw visie op, kennis van en inzicht in het artistieke proces. Van iedere student wordt verwacht dat hij en artistieke visie ontwikkelt, en zich daarbij niet alleen oriënteert op theater, dans en muziek, maar zich ook richt op de maatschappelijke context waarin theater zich manifesteert. Welke filosofische-, politieke- en maatschappelijke vraagstukken spelen volgens jou in de directe omgeving en in de wereld om ons heen? Deze visie en het begrip van de visie van de medemakers, zijn noodzakelijk voor de student om in een artistiek team te kunnen samenwerken en het productieproces adequaat te kunnen organiseren. Inhoudelijke vakken als cultuurbeleid, dramaturgie en cultuurgeschiedenis zijn een belangrijk onderdeel van deze leerlijn in het curriculum. 
 

 

Delen