De examencommissie vervult een toezichthoudende rol binnen de Academie voor Theater en Dans. De commissie is onafhankelijk en bewaakt de kwaliteit van toetsen en beoordelen in relatie tot de geformuleerde competenties en eindkwalificaties van de opleidingen.
De examencommissie doet dit door examinatoren aan te wijzen, richtlijnen voor het afnemen van toetsen en beoordelingen (waaronder diplomering) op te stellen, fraude te bestrijden, de kwaliteit van toetsing en beoordeling te controleren en besluiten te nemen over ingediende bezwaren, vrijstellingen en persoonlijke studietrajecten. De Onderwijs- en examenregeling (OER) vormt de richtlijn voor besluitvorming door de examencommissie, evenals de Studiegids, met daarin de competenties en eindkwalificaties van de opleiding. Daarnaast geeft de examencommissie gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van de toetsing en beoordeling. 

Bekijk hier de extra richtlijnen op de OER i.v.m. Corona.

Wanneer neem je contact op met de examencommissie?
Bij vragen of problemen met toetsing en beoordeling is het raadzaam om dit eerst te bespreken met de betreffende docent en/of de artistiek leider van de opleiding. En hoewel de examencommissie formeel beslist, loopt ook het aanvragen van vrijstellingen of een persoonlijk studietraject primair via de artistiek leider. Voor problemen met je studievoortgang kun je naar de studiebegeleider of naar de decaan gaan.

Als dit allemaal geen oplossing biedt, kun je overwegen contact op te nemen met de examencommissie:

  • Als je meent dat er iets mis is gegaan bij de totstandkoming van je beoordeling of je de beoordeling in twijfel trekt en overleg met de docent, examinator of artistiek leider van de opleiding hierover geen oplossing heeft gebracht;
  • Als je meent dat er iets niet correct is verlopen rond het verlenen van een vrijstelling of het vaststellen van een persoonlijk studietraject.

Je tekent dan bezwaar aan tegen de gang van zaken of de beslissing. De examencommissie zal onderzoeken of de procedures juist zijn gevolgd en of de OER naar behoren is toegepast. De uitspraak van de examencommissie kan ertoe leiden dat een procedure moet worden overgedaan.


Wie zitten er in de examencommissie?
Fien Bloemen (voorzitter)
Jeroen de Beer (secretaris)
Juul Beeren (masters DAS)
Melvin Fraenk (docentopleidingen)
Iva Lesic (dansopleidingen)
Martin Verheesen (theateropleidingen)
Erik Viskil (extern)

Hoe neem je contact op met de examencommissie?
Wanneer je klachten hebt over het toetsen en beoordelen kun je deze indienen bij de examencommissie. Contact: Jeroen de Beer, secretaris examencommissie, jeroen.debeer@ahk.nl

Delen